Μπαράζ φορολογικών ελέγχων της ΑΑΔΕ σε στελέχη της φορολογικής διοίκησης

0

Επιχείρηση «καθαρά χέρια» στην ΑΑΔΕ. Στο μικροσκόπιο με στοχευμένους, αλλά και αιφνιδιαστικούς ελέγχους υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ, για να πιαστούν πιθανές περιπτώσεις διαφθοράς. Τα αποτελέσματα των ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ θα υποβάλλονται απευθείας, με απόρρητη έκθεση, στον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή 

Τα κριτήρια αφορούν: 

 • την άσκηση καθηκόντων θέσεων ευθύνης προϊσταμένου Γενικής Διευθύνσεως, Υποδιευθύνσεως, Τμήματος, το χρόνο άσκησης αυτών των καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών 
 • την άσκηση καθηκόντων ελεγκτή στις οργανικές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε., το χρόνο άσκησης αυτών των καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών 
 • την άσκηση καθηκόντων Προέδρου ή μέλους Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών της Α.Α.Δ.Ε. 
 • την άσκηση καθηκόντων Προέδρου Επιτροπών παραλαβής έργων της Α.Α.Δ.Ε. 
 • την άσκηση ποινικής δίωξης υπαλλήλου για εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία
 • την συμπερίληψη στοιχείων οικονομικού ενδιαφέροντος στης υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, ενδεικτικά, όπως περιουσία στο εξωτερικό, υψηλοί τόκοι καταθέσεων, λήψη μερισμάτων από το εξωτερικό και εσωτερικό της χώρας, κατοχή σημαντικού τεκμηρίου διαβίωσης π.χ. σκάφος αναψυχής, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, λήψη ή παροχή δωρεών, καταβολή υψηλών τοκοχρεολυσίων, χρησιμοποίηση ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης, μη σημαντικές οικογενειακές δαπάνες ή ανυπαρξία αυτών ή τη μη συμπερίληψη όλων των ανωτέρω στοιχείων 
 • την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή ή διατήρηση λογιστικού γραφείουή εργασία σε λογιστικό γραφείο από συγγενικά πρόσωπα, σύζυγος ή γονέας ή γονέας συζύγου ή τέκνα ή αδελφούς 
 • την άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή ή διατήρηση εκτελωνιστικού γραφείου ή εργασία σε εκτελωνιστικό γραφείο από σύζυγο ή γονέα ή γονέα συζύγου ή τέκνα ή αδελφούς 
 • την άσκηση καθηκόντων δημοσίου υπολόγου (όποιος διαχειρίζεται, έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, χρήματα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆) 

Το  Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022 προβλέπει μεταξύ άλλων τη διενέργεια: 

 • 40 εσωτερικών ελέγχων σε διαδικασίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ  
 • 80 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και υπαλλήλων  
 • 30 επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων στις Υπηρεσίες  
 • 100 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτωνυπαλλήλων της ΑΑΔΕ 
 • 11 στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων  
 • 4 διαχειριστικών ελέγχων ανά Φορολογική Περιφέρεια.

Παράλληλα η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να διεκπεραιώσει τουλάχιστον το 90% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται σε γνώση της .

Τι έγινε το 2021
Το 2021 ολοκληρώθηκαν 29
έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων και 56 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, καλύπτοντας το 107% και 106% των αντίστοιχων ετήσιων στόχων. Από τους ανωτέρω 85 ελέγχους δεν δικαιολογείται απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για 4 υπαλλήλους. Οι υποθέσεις τους διαβιβάσθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Την περσινή χρονιά διενεργήθηκαν, επίσης, 103 έλεγχοι για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, καθώς και 35 επιτόπιοι έλεγχοι στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων διαταγών, με σκοπό την πρόληψη και αποκάλυψη τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Από αυτούς τους ελέγχους, στους 31 προέκυψαν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, για συνολικά 73 υπαλλήλους και οι υποθέσεις τους διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εισαγγελία, Δ/ νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.λπ.), για τις κατά νόμο ενέργειές τους.

Share.

Comments are closed.