Σε διαβούλευση το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου

0

Σε διαβούλευση θέτει ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου το «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» προκειμένου να εκφραστούν δημόσια απόψεις για την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης και η αναλυτική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την επιλογή του από τους μελετητές.
Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου στο πλαίσιο  πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου υπέβαλε πρόταση, για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων η οποία και εγκρίθηκε, ενώ η διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης.
Επιπροσθέτως με τη διαβούλευση θα επιτευχθεί η πιο βέλτιστη λύση χωροθέτησης, σταθμίζοντας τις μελλοντικές ανάγκες των ενδιαφερομένων φορέων και των πολιτών. 
Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος, δήλωσε σχετικά «Σε αυτό το αρχικό στάδιο σας καλούμε να λάβετε μέρος στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, με στόχο την ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου βάσει των αναμενόμενων αναγκών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, δεδομένου ότι οι προτεινόμενοι σταθμοί (αριθμός και είδος σταθμών) θα πρέπει να είναι οι τεχνο-οικονομικά βέλτιστοι.
Σε αυτή την προσπάθεια προσδοκούμε τη δική σας ενεργή συμμετοχή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, καθώς και με σχόλια και παρατηρήσεις, ώστε να αντλήσουμε από τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σας πολύτιμα στοιχεία για τη βελτίωση της στρατηγικής μας
».

Τέλος να επισημάνουμε ότι όσοι επιθυμούν μπορούν  το αργότερο έως την 27η Απριλίου 2022,  να συμπληρώνουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στην διεύθυνση https://sfiomesologgiou.questionpro.com/

Share.

Comments are closed.