«Χαλάνδρι-Ορίζοντας 2023»: Για ν’ αντιμετωπιστεί η αύξηση του κόστους ενέργειας και ηλεκτρισμού, απαιτούνται άμεσες ενέργειες.

0

Η δημοτική παράταξη μας έθεσε επιτακτικά στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο το σημαντικό ζήτημα της ραγδαίας αύξησης του κόστους ενέργειας, ηλεκτρισμού αλλά και γενικών ανατιμήσεων αγαθών. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής ήταν καταρχάς θετική για περαιτέρω συζήτηση και αναμένουμε, το συντομότερο,  να διεξαχθεί, με προετοιμασία και ουσία. Απαιτούνται άμεσες ενέργειες από την Διοίκηση του Δήμου και στενή παρακολούθηση του κρίσιμου ζητήματος.
Η βόμβα της ραγδαίας αύξησης του κόστους ενέργειας, ηλεκτρισμού, καυσίμων και καταναλωτικών αγαθών αποτυπώνεται σε όλους τους λογαριασμούς. Επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία του Δήμου και το δημοτικό προϋπολογισμό, όπως και την καθημερινότητα όλων, και βέβαια τους οικογενειακούς  προϋπολογισμούς.
Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που υπάρχουν, και πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι:

  1. Η ραγδαία αύξηση του κόστους δημοτικού ηλεκτροφωτισμού άνω του 1 εκ. €
  2. Η ραγδαία αύξηση του κόστους λειτουργίας, ηλεκτρισμού και θέρμανσης σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων
  3. Η άμεση αδυναμία υλοποίησης των έργων υποδομών από τους εργολάβους
  4. Η μεγάλη αύξηση κόστους των προμηθειών του κοινωνικού παντοπωλείου, των παιδικών σταθμών και του δήμου.
  5. Η σημαντική αύξηση του ανελαστικού μεταφορικού κόστους του αναγκαίου δημοτικού στόλου, ειδικά για την καθαριότητα.

Απαιτούνται άμεσες ενέργειες και ένα πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του ισχυρού φαινομένου και άμβλυνσης των έντονων πραγματικών συνεπειών του.  
Καταρχάς η Δημοτική αρχή οφείλει άμεσα να θέσει το ζήτημα σε επίπεδο ΚΕΔΕ αφού αφορά όλους του Δήμους και όλη την ελληνική κοινωνία. Επίσης πρέπει τώρα, έστω και καθυστερημένα και μετά από 8 έτη Διοίκησης Ρούσσου, να προχωρήσουν σημαντικές δράσεις όπως ενδεικτικά:

  1. Αντικατάσταση των παλαιών κοστοβόρων λαμπτήρων κοινόχρηστου φωτισμού και δημοτικών κτιρίων με νέας τεχνολογίας. Πρόταση που έχει υποβάλλει η παράταξη μας από τις εκλογές του 2019 με το ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ και αναμένεται να εξοικονομήσει πάνω από 60-70% στο κόστος λειτουργίας τους με σημαντική απόδοση για το Δήμο και τους συμπολίτες μας, με δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών.
  2. Επέκταση του προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης των σχολικών μονάδων που είναι σε φάση υλοποίησης ώστε να καλυφθούν όλες οι σχολικές μονάδες, ειδικά αυτές παλαιότητας κατασκευής, και να διευρυνθεί το τεχνικό αντικείμενο με όλες τις απαραίτητες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.
  3. Υλοποίηση των σημαντικών προμηθειών του Δήμου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με μεγαλύτερες ποσότητες με σκοπό την μεγαλύτερη και ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη και επίτευξη καλύτερων εκπτώσεων και όρων.
  4. Υλοποίηση προγραμμάτων και έργων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δημοτικά και σχολικά κτίρια για άμεση παραγωγή και μεγάλη ή πλήρη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δημοτική παράταξη μας έχει το ζήτημα περιορισμού του κόστους λειτουργίας  και της ενεργειακής εξοικονόμησης – αναβάθμισης ως 1η προτεραιότητα.  Σκοπός μας είναι το Χαλάνδρι να αποτελέσει πρωτοπόρο Δήμο σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης – αναβάθμισης δημοτικών υποδομών και κτιρίων. Γιατί τόσο την δημοτική περίοδο που διανύουμε όσο και για την ερχόμενη δημοτική περίοδο που διεκδικούμε την Διοίκηση του Δήμου, προτείνουμε μια αξιόπιστη πολιτική αποτελεσματικών λύσεων, κοινής λογικής,  για τα μεγάλα και καθημερινά ζητήματα. Με πάγια φιλοσοφία μας ότι για την αναβάθμιση του Δήμου απαιτείται ουσία, σύνθεση δυνάμεων και αποτελεσματική πράξη.
Εκ μέρους ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023
Μάνος Κρανίδης
Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής «Χαλάνδρι-Ορίζοντας 2023»
Υποψήφιος Δήμαρχος

Share.

Comments are closed.