Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.): Δημόσιοι υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας οι εκπαιδευτικοί

0

Για μία ακόμη φορά η Κυβέρνηση της Ν.Δ. αποκαλύπτει την περιφρόνηση και την απαξίωσή της στους εκπαιδευτικούς και στο εκπαιδευτικό λειτούργημα.
Ενώ με το νόμο 4807/21 θεσμοθέτησε την υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει τον απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό εξοπλισμό για τηλεργασία σε όλες τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, εξαίρεσε από τη ρύθμιση αυτή μόνον τους εκπαιδευτικούς!
 Ειδικότερα στο  άρθρο 12 του νόμου ορίζεται ότι:
«Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθμός Τηλεργασίας») και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του…    Ο φορέας επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης και τυχόν αναβάθμισης του Σταθμού Τηλεργασίας και ευθύνεται για την αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του ….»
Στο άρθρο 4 όμως εξαιρεί από τη ρύθμιση τους εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
Πρόκειται για μία απαράδεκτη ρύθμιση που στρέφεται εναντίον των εκπαιδευτικών  που σήκωσαν στις πλάτες τους με δικές τους θυσίες και μέσα, το μεγάλο έργο της συνέχισης της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Τους ανθρώπους αυτούς που κάλυψαν με προσωπικό κόστος τα ελλείμματα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, εγκαταλείπει σήμερα η κυβέρνηση χωρίς καμία ηθική και οικονομική στήριξη να αντιμετωπίζουν αβοήθητοι φαινόμενα βίας, τους επιφορτίζει με περιττό και δυσβάσταχτο γραφειοκρατικό φόρτο, τους αναθέτει ρόλους και καθήκοντα που δεν τους ανήκουν, τους πιέζει και τους εκφοβίζει.

Επιπλέον με το  συγκεκριμένο νόμο αρνείται να ικανοποιήσει τη στοιχειώδη υποχρέωσή της που αναλαμβάνει όμως για όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.
Εδώ και τώρα η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς,  τους μαθητές και το σχολείο και να ανταποκριθεί επιτέλους στο ρόλο θα έπρεπε να έχει μία υπεύθυνη πολιτική ηγεσία:
Να αναγνωρίσει έμπρακτα την  τεράστια συμβολή των μαχόμενων εκπαιδευτικών στη δύσκολη αυτή περίοδο για το σχολείο και την κοινωνία.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner