ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος ζητά με από τους ιερείς να τηρούν τα μέτρα της Ιεράς Συνόδου

0

Εγκύκλιο εξέδωσε ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος μέσω της οποίας επισημαίνει στους ιεροκήρυκες και εφημερίους των ναών της μητρόπολης Αιτωλίας & Ακαρνανίας της οποίας έχει ορισθεί τοποτηρητής, πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να συμπεριφέρεται αμελώς απέναντι στο μεγάλο δώρο του Θεού, που είναι η βιολογική ζωή. Μια βιολογική ζωή, που είναι συνάρτηση της σωτηρίας».
Ζητά την πιστή τήρηση των αποφάσεων της Ιεραρχίας της Ελλάδος, κάτι που ως γνωστόν δεν ίσχυε σε πολλούς ναούς της μητρόπολης Αιτωλίας, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει πως οι πιστοί, «θα πρέπει να προσέρχονται στους ναούς με μάσκες και να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ τους».
Ο ιεράρχης, τονίζει ακόμη πως οφείλουν να έχουν μαζί τους, «τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά αν και υπενθυμίζει πως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, θεωρεί πως ο έλεγχος αυτών των παραστατικών από τα εκκλησιαστικά όργανα, είναι πρακτικά αδύνατος».
Στο ίδιο έγγραφο υπογραμμίζει επίσης, την υποχρέωση όλων όσων εμπλέκονται στη λειτουργία των ναών, (κληρικοί, νεωκόροι, ψάλτες και εργαζόμενοι) και είναι ανεμβολίαστοι, «να προβαίνουν στη διενέργεια δυο διαγνωστικών ελέγχων την εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση. Οι κληρικοί μάλιστα υποχρεούνται να στέλνουν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων στη μητρόπολη».
Τέλος, οι κληρικοί καλούνται να ενημερώσουν για το ποιοι είναι εμβολιασμένοι και ποιοι ανεμβολίαστοι.
Να σημειωθεί, ότι ο κ. Ιερόθεος προέβη στην παραπάνω κίνηση, αφού ήταν σε γνώση του η κατάσταση που επικρατούσε σε μεγάλες και μικρές ενορίες της συγκεκριμένης μητρόπολης, σχετικά με την παντελή απουσία υγειονομικών μέτρων και μη τήρησης των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου.
Μάλιστα πρόσφατα, φέρεται να έγιναν και παρατηρήσεις σε μεγάλη ενορία του Αγρινίου από τον μητροπολίτη, για τον μεγάλο αριθμό καρεκλών που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του ναού.

Αναλυτικά η εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε από την Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας:
«Πρός
τούς Πανοσιολ. Ἱεροκήρυκας
τούς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους
καί τά Ἡγουμενοσυμβούλια
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἐπικοινωνῶ μαζί σας, ἰδιαιτέρως γιά δεύτερη φορά, ὕστερα ἀπό τήν πρώτη ἐπικοινωνία πού εἴχαμε μέ τήν πρώτη Ἐγκύκλιο πού ἀφοροῦσε ὅλους τούς Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς.
Κατά τήν χειροτονία μας στούς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης στήν πράξη ἀποδεχθήκαμε τόσο τίς εὐχές πού ἀνέγνωσε ὁ Ἀρχιερεύς πού μᾶς χειροτόνησε, ὅσο καί τήν ὅλη δομή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας, πού σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἔχουμε σεβασμό στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία.
Μέ τήν πρώτη εὐκαιρία σκέπτομαι νά κάνουμε κατά περιοχή, συνάξεις, γιά νά ἐπικοινωνήσουμε, ὅμως τήν περίοδο αὐτήν εἶναι ἐπικίνδυνη κάθε σύναξη καί πρέπει νά προσέξουμε νά τηροῦμε τά ὑγειονομικά μέτρα. Ἐμεῖς δέ οἱ Κληρικοί πρέπει νά δίνουμε τό καλό παράδειγμα. Ὁ κίνδυνος εἶναι ὑπαρκτός καί ὄχι ὑποθετικός.
Βέβαια, ἡ ζωή μας εἶναι στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά αὐτό δέν μᾶς δίνει τό δικαίωμα νά συμπεριφερόμαστε ἀμελῶς στό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ βιολογική μας ζωή. Φυσικά, ἡ βιολογική ζωή εἶναι συνάρτηση τῆς σωτηρίας μας, δηλαδή ἐπιθυμοῦμε νά ζήσουμε γιά νά μετανοήσουμε, νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους καί νά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὅπως γνωρίζετε ἀπό τήν θεολογική σας παιδεία καί τήν ἐκκλησιαστική σας ζωή τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι θέμα συνέργειας, μέ τήν ἔννοια ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ ἐνεργών καί ἐμεῖς πρέπει νά εἴμαστε οἱ συνεργοῦντες. Δέν ἰσχύει, δηλαδή, οὔτε ὁ ἀπόλυτος προορισμός οὔτε ὁ πελαγιανισμός, πού ταλαιπωρεῖ τόν δυτικό Χριστιανισμό, ἀλλά ἡ συνέργεια, ἀφοῦ «τό μέν θεόθεν, τό δέ τῆς ἡμετέρας σπουδῆς», κατά τόν ἱερό Νικόλαο Καβάσιλα.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν θά ἤθελα νά σᾶς ὑπενθυμίσω τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 5226/22-11-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὅτι οἱ πιστοί πού ἐπιθυμοῦν νά μετάσχουν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, εἰσερχόμενοι στούς Ἱερούς Ναούς, ὀφείλουν:
Νά φέρουν προστατευτική μάσκα καί νά τηροῦν τίς προβλεπόμενες ἀποστάσεις (1,5 μ. ἀπό τούς ἄλλους πιστούς καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ νά ἀντιστοιχῆ ἕνας πιστός ἀνά 2 τ. μ. τοῦ ὠφελίμου χώρου τοῦ Ναοῦ), και
Νά ἔχουν μαζί τους τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ ἤ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου (rapid test ἤ μοριακοῦ).
Γιά τούς προσερχομένους στούς Ἱερούς Ναούς «ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς συμμορφώσεως τῶν πιστῶν», ὡς πρός τό ἄν φέρουν τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά, «τυγχάνει ἐξ ἀντικειμένου ἀδύνατος νά διενεργηθῇ ὑπό τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐφ᾿ ὅσον αἱ ἁρμοδιότητες αὐτοῦ δέν ἅπτονται τῆς φυλάξεως ἤ τῆς ἀσκήσεως δημοσίας ἐξουσίας».
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει τήν ὑποχρέωση διενέργειας, μέ δική τους δαπάνη, δύο διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἤ μοριακοῦ) ἑβδομαδιαίως ἀπό ὅλους τούς διακονοῦντες στούς Ἱερούς Ναούς (Κληρικούς, Ἱεροψάλτες, Νεωκόρους κ.λπ. ἐργαζομένους), οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐμβολιασθῆ κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. Τά ἀποτελέσματα τῶν διαγνωστικῶν ἐλέγχων ὑποχρεοῦνται οἱ Κληρικοί νά τά ὑποβάλλουν ἐγκαίρως στήν Ἱερἀ Μητρόπολη, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι στούς προϊσταμένους τῶν Ἐνοριῶν τους.
Γιά ἀπορίες ἤ διευκρινίσεις νά ἀπευθύνεσθε στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Εὔχομαι κατά τόν νέο χρόνο 2022 νά ἔχετε ὅλοι ὑγεία κατ’ ἄμφω, δηλαδή πνευματική καί σωματική, καί νά ἐκφράζετε σέ ὅλη σας τήν ζωή τόν ὑπέρτατο νόμο, πού εἶναι ἡ ἀγάπη στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.
Μέ θερμές εὐχές
Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο Ναυπακτου και Αγιου Βλασιου ΙΕΡΟΘΕΟΣ
»

Share.

Comments are closed.