Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Ζέφης Δημαδάμα με τίτλο «Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη, Η ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ»

0

Κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο της Ζέφης Δημαδάμα με τίτλο «Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Η ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ», από τις εκδόσεις Παπαζήση.

Στην περίληψη του βιβλίου διαβάζουμε:
«Η επιτακτική ανάγκη ενεργοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη (κράτη, κυβερνήσεις, κοινωνία πολιτών), απαιτεί μετρήσιμους δείκτες, επιχειρησιακά εργαλεία και οικονομικά υποδείγμα­τα αποτίμησης του περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και των αντίστοιχων πολιτικών, ώστε να μην παραμείνουν οι διεθνείς πολιτικές και ειδικότερα η Agenda 2030 και οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ, για μια ακόμη φορά ένα ευχολόγιο.
Σε αυτό συνίσταται και η συμβολή του παρόντος βιβλίου: στη διασύνδεση των μεθόδων οικονομικής αποτίμησης με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εφαρμογής των 17 Στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το κεντρικό ζήτημα της παρούσας επιστημονικής συμβολής επικεντρώνεται στην σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος και ειδικά στα εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του βιβλίου δίνεται έμφαση στην δι­εξοδική ανάλυση των θεωριών, εργαλείων και υποδειγμάτων που χρησι­μοποιεί η οικονομική επιστήμη για να ερμηνεύσει το περιβάλλον και τις επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτό.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται επιλεγμένες διεθνείς πο­λιτικές για το περιβάλλον και την κλιματική κρίση, που οδήγησαν στην Agenda 2030 και στους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για όλο τον πλανήτη

Η συγγραφέας για την κυκλοφορία του βιβλίου της δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά η έκδοση του νέου μου βιβλίου από τις εκδόσεις Παπαζήση. Σε μια δύσκολη περίοδο πανδημίας η έκδοση του δεύτερου πανεπιστημιακού εγχειριδίου μου είναι πηγή δύναμης και γνώσης για μένα, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και την ακαδημαϊκή μου πορεία. Το βιβλίο αναλύει το ζήτημα της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τις νέες προκλήσεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πανδημία, την ανάπτυξη, την ισότητα, το περιβάλλον και την κλιματική προσαρμογή»

Ποια είναι η Ζέφη Δημαδάμα
H Δρ Ζέφη Δημαδάμα διδάσκει ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο “Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές Περιβάλλοντος”.

Υπήρξε Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Έχει διατελέσει Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου και έχει σημαντική παρουσία σε Διεθνή Φόρουμ και επιστημονική συμβολή σε ερευνητικές δραστηριότητες με αντικείμενο την Οικονομία και το Περιβάλλον (Γερμανία, Βέλγιο, Μ Βρετανία).
Είναι συγγραφέας της μονογραφίας με τίτλο «Οικονομία, Ανάπτυξη, Περιβάλλον. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης» (2008, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα) ενώ συμμετέχει σε ατομικές και συλλογικές επιστημονικές ανακοινώσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις.
Δραστηριοποιείται διεθνώς σε ζητήματα που αφορούν την Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Περιβάλλον καθώς και σε θέματα Ισότητας των φύλων.
Είναι μέλος του European Urban Research Association- EURA, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) και του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ).
Επίσης είναι αντιπρόεδρος του των PES WOMEN του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Share.

Comments are closed.