Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Να προχωρήσει άμεσα η έκδοση του ΦΕΚ ίδρυσης των νέων τμημάτων ένταξης

0

Στις 27/04/2021 εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ. Πρωτ.: 48132/Δ3) με θέμα την: «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Η εγκύκλιος όριζε ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών υποβολής των προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) ήταν η 26η/07/2021.
Οι διαδικασίες που προβλέπονταν με την παραπάνω εγκύκλιο ολοκληρώθηκαν στις 26/7/2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που είχε ξεκινήσει και ολοκληρωθεί αντίστοιχη διαδικασία ίδρυσης νέων τμημάτων ένταξης ήταν το 2016. Συγκεκριμένα στις 02/03/2016 είχε εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος για υποβολή προτάσεων ίδρυσης νέων τμημάτων ένταξης, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε 6 μήνες μετά, τον Αύγουστο του 2016, με την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης από το Υπουργείο Παιδείας (2/8/2016), καθώς και με την έκδοση των σχετικών ΦΕΚ ίδρυσης.
Δυστυχώς, όμως, ενώ από τις 26/7/2021 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας και ενώ έχουν περάσει 7 και πλέον μήνες από την έκδοση της φετινής εγκυκλίου (27/04/2021), η ίδρυση των νέων Τμημάτων Ένταξης δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς δεν έχει εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ ίδρυσης.
Η ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς αφορά εκατοντάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Όσο καθυστερεί η ίδρυσή τους, εκατοντάδες παιδιά παραμένουν χωρίς εξατομικευμένη υποστήριξη στα σχολεία τους, όπου δεν λειτουργούν τμήματα ένταξης. Εκατοντάδες γονείς αναμένουν με αγωνία την λειτουργία των νέων τμημάτων ένταξης, ώστε να υποστηριχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα παιδιά τους.
Καθώς επίκεινται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών, είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι ιδρύσεις των νέων τμημάτων ένταξης, με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, ώστε οι νέες οργανικές θέσεις να συμπεριληφθούν στη διαδικασία των μεταθέσεων.
Είναι γεγονός, ότι με τους διορισμούς της ειδικής αγωγής, πολλοί εκπαιδευτικοί διορίστηκαν μακριά από τις οικογένειές τους. Οι νέες οργανικές θέσεις θα μπορούσαν να δώσουν την ευκαιρία σε περισσότερους εκπαιδευτικούς να επιστρέψουν κοντά τους.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ζητά να προχωρήσει άμεσα η έκδοση του ΦΕΚ ίδρυσης των νέων τμημάτων ένταξης, ώστε να εξυπηρετηθούν άμεσα οι σημαντικές ανάγκες των μαθητών για εξατομικευμένη υποστήριξη και οι νέες οργανικές θέσεις να δοθούν στις μεταθέσεις ειδικής αγωγής.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner