Μετατάξεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Πώς θα γίνονται – Οι προϋποθέσεις και οι έλεγχοι

0

Εγκύκλιο σχετικά με τον Β΄ κύκλο κινητικότητας του 2021 που αφορά τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα των δημοσίων υπαλλήλων, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών
Οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων είναι και οι εκπαιδευτικοί, περιγράφονται αναλυτικά σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.
Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται και οι τρόποι με τους οποίους θα γίνονται οι έλεγχοι από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων και τους φορείς υποδοχής.
Για τους ελέγχους των προϋποθέσεων μετακίνησης που πρέπει να γίνουν από τους φορείς προέλευσης, η εγκύκλιος ορίζει ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στην πλατφόρμα «διαχείριση κινητικότητας».
Ειδικότερα τι ισχύει για τις αποσπάσεις – μετατάξεις εκπαιδευτικών
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «οι οποίοι έχουν αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η εν λόγω απόφαση και συνεπώς δεν συνιστά λόγο απόρριψης».

Πάντως, η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα απαιτείται σε κάθε περίπτωση στην τελική φάση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόσπαση ή μετάταξη του ή της εκπαιδευτικού.
«Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι θα ενημερώσουν την εφαρμογή σχετικά με την εκκρεμότητα αυτή (π.χ. εκκρεμεί η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα) και εφόσον αυτή ολοκληρωθεί όσο εξελίσσεται η διαδικασία, δεν απαιτείται να διορθωθεί η εφαρμογή 4 αμέσως μετά την αποδέσμευση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί ο φορέας υποδοχής κατά τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης μετακίνησης», όπως αναφέρει η εγκύκλιος.

Πατήστε εδώ και δείτε ή κατεβάστε την σχετική εγκύκλιο

Share.

Comments are closed.