ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη απεργίας – αποχής για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

0

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη συνεδρίασή του στις 4 Οκτωβρίου 2021, αποφάσισε, ύστερα από σχετικό αίτημά των ομοσπονδιών ΔΟΕ & ΟΛΜΕ, την κήρυξη απεργίας αποχής για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Αναλυτικά η απόφαση της ΑΔΕΔΥ
«ΑΠΟΦΑΣΗ
του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
4 Οκτωβρίου 2021
Κήρυξη απεργίας αποχής για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Novotel στις 4.10.2021 αποφάσισε τα εξής:
Σε συνέχεια των έγγραφων αιτημάτων που υποβλήθηκαν τόσο από την ΔΟΕ όσο και από την ΟΛΜΕ προς την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., προκειμένου αυτή να παράσχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε να προκηρύξει απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ του ν.4823/2021 και συγκεκριμένα των άρθρων 56-83 και 97 αυτού, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 33,34,35 και 36 του ν.4692/2020, των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εφαρμοστικών εγκυκλίων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος
           Ο Γραμματέας
Μούσιος Απόστολος
        Κουσκουλής Γιώργος»

Πατήστε ΕΔΩ και δείτε το εξώδικο που απέστελλε η ΑΔΕΔΥ προς τον:
α) Υπουργό Οικονομικών.
β) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ) Υπουργό Εσωτερικών.
δ) Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν.4622/2019).

Share.

Comments are closed.