Παράνομη η απεργία – αποχή των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση – Αναλυτικά η απόφαση

0

Παράνομη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η απεργία – αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, που είχαν προκηρύξει οι Διδασκαλική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών (ΔΟΕ), Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) και Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), μετά από κατεπείγουσα αγωγή που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας

Το σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου

«ΓΙΑ ΓΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ, ερήμην της τρίτης εναγόμενης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, την αγωγή και την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση.
ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από την απολιπόμενη τρίτη εναγόμενη στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ, κατά τα λοιπά, την αγωγή.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η κηρυχθείσα από τις εναγόμενες απεργία-αποχή από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στον ν. 4692/2020, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τον ν. 4823/2021 και, περαιτέρω, ρυθμίστηκαν στην Υπουργική Απόφαση 108906/ΓΔ4/10-09-2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολογήσει των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Β’4189/10-09-2021) και δη από τις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, όπως αυτή περιγράφεται στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, είναι παράνομη.
ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στο ενάγον να επιδώσει την παρούσα απόφαση και μετά την παρέλευση της 7ης μ. μ. της σημερινής μέρας.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 30/9/21 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους

Αναλυτικά η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Η ανάρτηση της κ Κεραμέως
Σε ανάρτησή της, στο Twitter, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σημειώνει πως η απόφαση αφορά την προκήρυξη απεργίας από τις ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ και ΟΙΕΛΕ κρήθηκε παράνομη.

«Παράνομη κρίθηκε από το Δικαστήριο η απεργία-αποχή από κάθε αξιολόγηση των ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ΟΙΕΛΕ. Προχωράμε στην αξιολόγηση που αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη συνολική αναβάθμιση της εκπαίδευσης» αναφέρει στην ανάρτησή της.

Share.

Comments are closed.