Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 28 Σεπτεμβρίου 1961.Πέθανε ο Μεσσήνιος Πρόεδρος Πρωτοδικών Πειραιά Νικόλαος Δρούτσας

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 28 Σεπτεμβρίου 1961, πέθανε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Νικόλαος Δρούτσας που καταγόταν από το Μελιγαλά. Σπούδασε νομικά και ακολούθησε το δικαστικό κλάδο. Διορίσθηκε με επιτυχία  σε διαγωνισμό Ειρηνοδίκης. Το 1940 διορίσθηκε πρώτος ως Πάρεδρος  Πρωτοδικών. Επειδή ήταν πολύ μορφωμένος, επιμελής και αγαπούσε την  πατρίδα του και τον διέκρινε οξύτητα κρίσεως, προάχθηκε νωρίς ως  Πρωτοδίκης και ύστερα ως Πρόεδρος Πρωτοδικών του Πειραιά.  Όμως, προσβλήθηκε από βαριά και επικίνδυνη ασθένεια και απεβίωσε  στις 28 Σεπτεμβρίου 1961 και έτσι η πορεία του στους ανώτερους βαθμούς  διακόπηκε, βέβαια, προς μεγάλη απώλεια της ελληνικής Δικαιοσύνης που  έχασε έναν από τα καλύτερα στελέχη της.

Ο σύμβουλος τότε του Ελεγκτικού  Συνεδρίου Ν. Φλώρος, αποχαιρετώντας τον τόνισε ανάμεσα στα άλλα:   «Προσήλθεν εν έτει 1940 εις προκηρυχθέντα διαγωνισμόν και επιτυχών  διωρίσθη δικαστικός πάρεδρος, έκτοτε δε, χάρις εις την άκραν επιμέλειαν, την  οξύνοιαν, την οξύτητα της κρίσεως και την ακεραιότητα εν τη απονομη της  δικαιοσύνης, αίτινες αρεταί και του ανεγνωρίσθησαν δι΄ εκθέσεων των  ανωτέρων του, κατέλαβεν λίαν επαξίως και ενωρίς τας θέσεις Πρωτοδίκου και  Προέδρου Πρωτοδικών, τοποθετηθείς μάλιστα προσφάτως παρά τω  Πρωτοδικείω Πειραιως, ήτοι εις θέσιν επίζηλον, εις ανταμοιβήν, προφανως, των  προσφερθεισών εκ μέρους του πολλαπλων υπηρεσιων εν τη εκπληρώσει του  έργου εφ΄ ω είχε ταχθη».

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner