Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 22 Σεπτεμβρίου 1830. Εκλέγονται 25 δικαστικοί σύμβουλοι στην Επαρχία Μεθώνης

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 22 Σεπτεμβρίου 1830, ο διοικητής των Μεσσηνιακών Φρουρίων Κωνσταντίνος Ράμφος διέταξε τους κατά επαρχίες διοικητές να συγκροτήσουν επαρχιακές συνελεύσεις και να εκλέξουν κατάλληλους ανθρώπους για να στελεχώσουν τα συσταθέντα δικαστήρια με δικαστικούς συμβούλους.

Οι επαρχιακοί και χωρικοί δημογέροντες της Επαρχίας Μεθώνης συγκεντρώθηκαν στο διοικητήριο της Μεθώνης και εξέλεξαν παμψηφεί 25 αντί για 30 δικαστικούς συμβούλους. Εξέλεξαν λιγότερους και για την αιτία των λιγότερων δικαστικών συμβούλων έγραψαν στο πρακτικό: «Η αιτία δι΄ ήν δεν εσυμπληρώθη ο αριθμός των τριάκοντα, είναι η έλλειψης ανδρών ικανών δια το επάγγελμα τούτο, δια τούτο και μεταξύ των ψηφισθέντων ευρίσκονται πολλοί οίτινες δεν γνωρίζουν ούτε να γράψουν ούτε ν΄ αναγνώσουν».
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι εκλέχτηκαν οι: Αναγνώστης Βουτιέρος, Γιώργος Δημόπουλος, Κωνσταντίνος Μαντζουράνης, Αναστάσης Τσαγκάρης, Αναγνώστης Χασαπογιώργης, Αναγνώστης Καβελαρόπουλος, Κωνσταντίνος Μιχαλακόπουλος, Γιώργος Καφετζόπουλος, Γιαννάκης Ρένεσης, Αθανάσιος Δρακόπουλος, Νικόλαος Καλιγόπουλος, Αναγνώστης Σκαλτσής, Γεώργιος Καλογερόπουλος, Αθανάσιος Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος Κότζιρας, Αθανάσιος Φράγκος, Σταμάτιος Σικαλιάς, Δημήτρης Ψώνης, Παναγιώτης Ρένεσης, Νικόλαος Βουτουνιώτης, Θεόδωρος Ξυδιάς, Αποστόλης Κοκκινογιάννης, Δημήτρης Μαρούδης, Κωνσταντίνος Μουλατζιώτης, Παναγιώτης Πατέντας.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner