Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……18 Σεπτεμβρίου 1824. Ο Έπαρχος Ανδρούσης επιβεβαιώνει την εκλογή του Κ. Φίλου

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 1824, ο Έπαρχος Ανδρούσης Μ. Κ. Πάγκαλος επιβεβαιώνει ότι την προηγουμένη ημέρα συγκεντρώθηκαν όλοι οι πρόκριτοι των χωριών της επαρχίας Ανδρούσας  και εξέλεξαν Βουλευτή τους, που θα τους αντιπροσώπευε στα κεντρικά όργανα, τον Κωνσταντίνο Φίλο. Στην ουσία επικύρωσε το παρακάτω πρακτικό: 
«Συνελθόντες την σήμερον άπαντες οι κάτοικοι της Επαρχίας Ανδρούσης και ου μικρόν περί των της πατρίδος πραγμάτων συσκευθέντες κοινή ψήφω και γνώμη εξελέξαμεν δια προστάτην της ημών Επαρχίας τον κύριον Κωνσταντίνον Φίλον, τον οποίον γνωρίζοντες άνδρα τίμιον, ευπόληπτον και των πραγμάτων πείρα έχοντα, ως τοιούτον συνιστώμε προς την Ελληνικήν, ο οποίος δυνάμει του παρόντος ημών εν υπογράφου έχει την πληρεξουσιοδότητα από όλην την Επαρχίαν, και θέλει γνωρίζεται γνήσιος και νόμιμος προστάτης, φέρων πρόσωπον της ημετέρας Επαρχίας δια την τρέχουσαν δευτέραν και τρίτην περίοδον.
Εξ Ανδρούσης τη 17 Σεπτεμβρίου 1824
Οι πρόκριτοι των χωριών της Επαρχίας
– Γερο Μήτρος Πέτροβας Ανδρούσης
– Γιωργάκης Τριανταφυλλόπουλος από χωριό Δράγκα
– Γιάννης Καλοφωλιάς
– Γιαννάκης από Λοϊ
– Κυριάκος Σταυρόπουλος από Στρέφι
– Αναστάσιος Πολυχρονόπουλος από Κυνηγού
– Φώτιος Μανωλόπουλος από Πολένα
– Αναστάσιος Δημόπουλος από χωριό Μαυρομάτι
– Κωνσταντής Κορμάς από Κεφαλληνού
– Δημητράκης Κάλλας από Σιάμαρι
– Δήμος Ηλιόπουλος από Μαγγανιακό
– Κωνσταντίνος Πετρόπουλος από Ζαγάρενα
– Νικόλαος Τζουμάκης από Δάρα
– Αναστάσης Κωνσταντακόπουλος από χωριό Μηλιώτη
– Γιάννης Κακουρόγιαννης από χωριό Βλάση
– Δημητράκης Θανασόπουλος από χωριό Μαργέλη
– Στάθης Καναβός από χωριό Ζαπάντι
– Πουλής Τσάκαλης από χωριό Κοντογόνι
– Δημητράκης από Νταλακλή
– Παναγιώτης Κλεφτόγιαννης από Ζερμπίσια
– Φώτης Τζάνος από Μουσταφάμπασα
– Θανάσης Παναγόπουλος από χωριό Βασιλάδα
– Παναγιώτης Ντόγκας εξ Ανδρούσης
– Παναγιώτης Πουλόπουλος από Καλαμαρά
– Νικολάκης Κοντόπουλος από Σπιτάλι
– Αναστάσης Τζαρουχάς από Αλητσελεπή
Οι δημογέροντες
– Οικονόμος Δημήτριος
– Μάρκος Αλεβιζόπουλος
– Ηλίας Κατσιώλης από Γαρατζά
– Γιωργάκης Κωστόπουλος από Αγριολόβουνο
– Αντριάς Μπένας από Λυκούρεσι
– Θανάσης Γκόνος από Μάλτα
– Κωνσταντάκης Νάνος από Ματζιάρι
– Γιάννης Θεοδωρόπουλος από Μπούγα
– Αντρούζος Παπαδήμας από Μίλα
– Φώτης από Ζέλα
– Γιωργάκης Κουτσούκος από Μπέτσι
– Γιώργης Πισκολαλέξης
– Αναγνώστου Οικονόμου
– θεοδωρής Λαμπρόπουλος από Βουρνάζι
– Παναγιώτης πετρόπουλος από Μαυρομάτι
– Γιωργάκης Αλευράς από Πιπερίτσα
επιβεβαιοί ως όπισθεν ότι συνήλθον εις εν και έκλεξαν τον κύριον Κωνσταντίνον Φίλον δια παραστάτην της επαρχίας ταύτης, κοινή ψήφω, και η εκλογή έγινεν νόμιμος και τακτική, και ούτως υπεγράφησαν οι δημογέροντες και πρόκριτοι των χωριών της επαρχίας κατ΄ έμπροσθεν ημών και οι υπογραφαί είναι γνήσιοι των ιδίων.
Εξ  Ανδρούσης τη 18 Νοεμβρίου 1824
Ο έπαρχος της επαρχίας Ανδρούσης
Μ.Κ. Πάγκαλος
Ό,τι ίσον απαράλλακτον τω πρώτυπω
Ο γ. γραμματεύς
Ανδρέας Παπαδόπουλος
»

Share.

Comments are closed.