Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 6 Σεπτεμβρίου 1944. Οι Γερμανοί αποχωρούν από την Καλαμάτα.

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 1944, ο γερμανικός στρατός κατοχής αποχωρεί από την Καλαμάτα. Η εφημερίδα «Θάρρος» γράφει την άλλη μέρα:  «Από της χθεσινής πρωΐας η Καλαµάτα αναπνέει ελεύθερον αέρα. Οι Γερµανοί ανεχώρησαν µέχρι και του τελευταίου στρατιώτου, συµπτυσσόµενοι προς Βορράν. Η απελευθέρωσις της πόλεως ανηγγέλθη διά της φιλαρµονικής µπάντας η οποία περιερχοµένη, άµα το λυκαυγές, τας οδούς επαιάνιζε διάφορα πατριωτικά θούρια. Συγχρόνως οι κώδωνες των εκκλησιών ήχουν χαρµοσύνως, ενώ οι άνδρες των Ταγµάτων διά τυφεκοβολισµών και ριπών αυτοµάτων όπλων επανηγύριζον την απελευθέρωσιν της Καλαµάτας» και συνεχίζει «Εν τω µεταξύ, κατόπιν σχετικής διαταγής της Νοµαρχίας, η πόλις σηµαιοστολίσθη. Εις το φρούριον, εις το Σύνταγµα και εις το προσωρινόν ∆ιοικητήριον επί της Λεωφόρου του Σιδηροδροµικού Σταθµού (µέγαρον Μασουρίδη) κυµατίζει από χθες η Ελληνική σηµαία. Ο λαός µε βιολιά, νταούλια, γραµµόφωνα και διάφορα όργανα πανηγύριζε καθ’ όλην την χθεσινήν ηµέραν την απελευθέρωσιν της Ελλάδος».

Στη φωτογραφία βλέπουμε την έπαρση της ελληνικής σημαίας στο προσωρινό Διοικητήριο. Στη φωτογραφία, αριστερά της σημαίας, διακρίνεται ο φαρµακοποιός και τελευταίος κατοχικός δήµαρχος Καλαµάτας Ηλίας Γ. Καρατζάς.

Πηγή: Η Καλαμάτα μέσα από το φακό του Χρήστου Αλειφέρη 1937-1974, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΝΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑΡΟΥ

Share.

Comments are closed.