Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 3 Σεπτεμβρίου 1842. Απορρίπτεται η συγχώνευση των δήμων Αυλώνος και Δωρίου

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 3 Σεπτέμβρη 1842, απορρίπτεται η συγχώνευση των δήμων Αυλώνος και Δωρίου σε έναν με την επωνυμία «Δήμος Δωρίου» που είχε προτείνει το Επαρχιακό Συμβούλιο Τριφυλίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε την πρόταση με Β.Δ. της 3ης Σεπτεμβρίου 1842 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 21/12-9-1842 με το σκεπτικό: «Θεωρούντες ότι η προτεινόμενη συγχώνευσις όχι μόνο δεν είναι αναγκαία, ως έχοντος εκατέρου των Δήμων  τούτων τα μέσα της συντηρήσεως και αναπτύξεών των, αλλά και εμπόδια ουσιώδη αντίκεινται εις την πραγματοποίησιν της προτάσεως ταύτης προερχόμενα από το ανόμοιον των ηθών των κατοίκων των δυο Δήμων και από την μεγάλην έκτασιν την οποίαν ήθελε τοιούτος Δήμος».

Share.

Comments are closed.