Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 21 Αυγούστου 1864. Άρχισε η λιθόστρωση της πλατείας Υπαπαντής

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, 21 Αυγούστου 1864, υπογράφηκε το συμφωνητικό με το οποίο άρχισε η λιθόστρωση της πλατείας Υπαπαντής. Το γεγονός έχει ως εξής: Ο κτηματίας Ν. Ψάλτης, ο δικηγόρος Π. Κατζίρης και ο έμπορος Ν. Γουλόπουλος, ως «Επίτροποι επί της οικοδομής του ιερού ναού η Υπαπαντή», ανέθεσαν στους εργολάβους Δ. Σκορδιά, κτηματία, και Β. Σίτο, κτίστη, να εξορύξουν 300 κυβ. μέτρα λίθους σκληρούς και κοφτούς, να τους μεταφέρουν στην πλατεία της Υπαπαντής και να την κτίσουν, «χωρίς ν’ αφήνουν κατά το κτίσιμον κενόν  διάστημα»..

Πηγή: Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, Χριστίνα Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Καλαμάτα 1830-1940

Share.

Comments are closed.