Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 17 Αυγούστου 1900. Ιδρύεται το παζάρι στο Χατζή.

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 17 Αυγούστου 1900, οι συνεχείς προσπάθειες του δημάρχου Γεωργίου Τσαπόγα απέδωσαν καρπούς και ιδρύθηκε το παζάρι στο Χατζή. Η σύσταση του παζαριού, λειτουργούσε κάθε Σάββατο, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 119 / 21 Αυγούστου 1900, σελίδα 843-844. Αυτό κράτησε αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο του 1940 και σιγά-σιγά ατόνησε και εγκαταλείφτηκε.
Μέχρι τότε δύο μεγάλες εμποροπανηγύρεις, έξω όμως από τα όρια του δήμου, ικανοποιούσαν τις ανάγκες των κατοίκων της Βουφράδας. Η μία ήταν η εμποροπανήγυρη του Πεταλιδίου που δημιουργήθηκε με το Β.Δ. της 24ης Σεπτεμβρίου 1886, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 267/29-9-1886. Άρχιζε τη λειτουργία της στις 12 Σεπτεμβρίου και τελείωνε στις 16 του μήνα αυτού. Η άλλη εμποροπανήγυρη λειτουργούσε στην Πύλο, κάθε χρόνο, από τις 29 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Η εμποροπανήγυρη αυτή άρχισε τη λειτουργία της το 1888, έπειτα από προσπάθειες του δραστήριου δημάρχου Ηρακλή Τσικλητήρα και η ίδρυσή της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17/ 19-1-1886.

Πηγή: Τ. Αποστολόπουλος, «Βουφράδα»

Share.

Comments are closed.