Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……8 Αυγούστου 1916. Ο Σταθμάρχης Βουφράδας αναμιγνύεται στην πολιτική

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, 8 Αυγούστου 1916, το πολιτικό θερμόμετρο βρίσκεται στα ύψη στη Βουφράδα. Ο Αστυνομικός Σταθμάρχης Βουφράδας  Νίκος Σαλαμάνος αντί να κρατάει ουδέτερη στάση στα πολιτικά πράγματα της Βουφράδας, έντονα αναμειγνύεται σε αυτά. Κάτοικοι της Βουφράδας και πολιτικά πρόσωπα τον καταγγέλλουν στη διοίκηση της αστυνομίας.
Να πώς περιγράφει η τοπική εφημερίδα «Θάρρος» το γεγονός: «Κατόπιν τηλεγραφικής διαταγής της ενταύθα Διευθύνσεως της Αστυνομίας μετέβη εις Χατζή της Βουφράδος εκ Μεσσήνης ο Μοίραρχος Βαλισσαρόπουλος, ίνα ενεργήση ανακρίσεις κατά του τέως Αστυνομικού Σταθμάρχου Βουφράδος Νικ. Σαλαμάνου καταγγελθέντος, ότι ανεμιγνύετο παντοιοτρόπως εις την πολιτικήν».

Share.

Comments are closed.