Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 30 Ιουλίου 1920. Απονομή Πολεμικού Σταυρού στον Π.  Παπαδόπουλο

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 30 Ιουλίου 1920, η πατρίδα ήρθε να αναγνωρίσει και επίσημα την προσφορά του Λοχία Παναγιώτη Παπαδόπουλου από το Κοντογόνι και του απένειμε τον Πολεμικό Σταυρό 3ης Τάξεως γιατί επέδειξε «..θάρρος, γενναιότητα και αυτοθυσία συντελώντος εις την εκδίωξιν  του εχθρού εκ των υπ΄ αυτού ισχυρών κατεχομένων και καλώς οργανωμένων θέσεών του και εις την κατασύντριψιν αυτού». Αυτά μεταξύ των άλλων αναφέρει για τον  Παναγιώτη Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου το απόσπασμα της ημερήσιας διαταγής του 1ου Συντάγματος Πεζικού που υπογράφει ο   Συνταγματάρχης Γαργαλίδης.
Η σκληρή μάχη ενάντια στις εχθρικές θέσεις Αρμέν-Τσιφλίκ Δασομένης της 10ης Ιουνίου 1920 μόλις έχουν τελειώσει με νικητές και τροπαιοφόρους τα παιδιά της Ελλάδας. Ανάμεσα σ΄ αυτούς τους ήρωες και ο Λοχίας Παναγιώτης Παπαδόπουλος από το Κοντογόνι που υπηρετούσε τότε στο 1ο Σύνταγμα Πεζικού της 2ης Μεραρχίας. Σ΄ αυτή τη μάχη υπερέβαλλε του εαυτού του. Αψηφούσε τον εχθρό και έγραψε τη δική του ιστορία.

Share.

Comments are closed.