Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 24 Ιουλίου 1861. Δημιουργείται το Σχέδιο Πόλης Πύλου

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 24 Ιουλίου 1861, δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης το Σχέδιο Πόλεως της Πύλου που είχε υπογράψει η Αμαλία με το Β.Δ. 5ης Ιουλίου 1861. Το Β.Δ. αναφέρει: «επί του Δ. μέρους της πόλεως ήτοι από ρεύματος του διαχωρίζοντος την πόλη και την πλατείαν εις δυο μέχρι διακοσίων μέτρων από της κορυφής του παραπετάσματος των προσκετών οδών των μάλλον προκεχωρημένων…».

Share.

Comments are closed.