Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 16 Ιουλίου 1901. Τοποθετήθηκε το ρολόι της Υπαπαντής στην Καλαμάτα

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 16 Ιουλίου 1901, έφτασε στην Καλαμάτα το ρολόι που θα τοποθετείτο στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής. Το γεγονός θεωρήθηκε είδηση από τον τοπικό τύπο. Η εφημερίδα  «Φως» έγραφε: «Εκομίσθη ως εμάθομεν το ωρολόγιον της πόλεως, το οποίον δαπάνη του εκκλησιαστικού ταμείου επρομηθεύθη ο Δήμος διά του παραγγελιοδόχου κ. Κεκ. Η θέσις του ωρολογίου είναι προ πολλού ωρισμένη υπό το κωδωνοστάσιον του ναού της Υπαπαντής. Δόξα τω θεώ επί τέλους που με γλισχροτάτην δαπάνην αποκτά η πόλις ό,τι και αι κωμοπόλεις δύναταί τις ειπείν δεν στερούνται την σήμερον».

 Πηγή: (Εφ. Φως, 16-7-1901). (Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, Χριστίνα Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Καλαμάτα 1830-1940)

Share.

Comments are closed.