Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 3 Ιουλίου 1914. Οι κάτοικοι του Σουληναρίου απαιτούν τηλεγραφείο

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 3 Ιουλίου1914, υπηρετούσε στην Καλαμάτα ο Αμερικάνος Πρόξενος Ουίλσον ο οποίος συνέταξε έκθεση για την Μεσσηνία και τα προβλήματα των Μεσσηνίων. Στην έκθεση αυτή βρίσκουμε και το αίτημα των Σουληναραίων για το ταχυδρομικό και τηλεγραφικό γραφείο στο χωριό τους. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Σημαία» αναφέρει για το Σουληνάρι τα εξής: «Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Σουληναρίου υπέβαλε ψήφισμα προς την Γενικήν Διεύθυνσιν των Ταχυδρομείων Τηλεγράφων δι’ ου εκφράζει ευχήν όπως μη καταργηθεί το εν τη πρωτευούσης της Κοινότητος υφιστάμενον Ταχυδρομικόν και τηλεγραφικόν γραφείον, αλλά συνδεθεί η πρωτεύουσα της Κοινότητος δια τηλεφώνου και μετά των διαφόρων άλλων μερών».

Share.

Comments are closed.