Κεραμέως: Έτσι θα γίνει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που παρουσιάσε το νομοσχέδιο

0

Η Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: «Δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα» – Τι είπε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως παρουσιάζοντας το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις άξονες, οι οποίοι είναι:

 1. Μεγαλύτεροι βαθμοί αυτονομίας στο σχολείο 
  «Ένα πιο ελεύθερο σχολείο, που επιλέγει τα βιβλία από τα οποία διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί του, δημιουργεί εκπαιδευτικούς ομίλους, έχει λόγο στα εκπαιδευτικά προγράμματα, λειτουργεί με διαφάνεια, είναι ένα καλύτερο σχολείο, που δίνει ελευθερίες και απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις μαθητών και εκπαιδευτικών», εξηγεί η κ. Κεραμέως.
 2. Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών – αξιολόγηση, βελτίωση
  «Η αξιολόγηση αποτελεί έναν μηχανισμό ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιμόρφωση και τη διαρκή βελτίωση. Στο πλαίσιο της αυξημένης ελευθερίας, ενισχύονται οι μηχανισμοί λογοδοσίας, διαφάνειας και αξιολόγησης, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου», εκτιμά η υπουργός.
 3. Δομές εκπαίδευσης – αξιολόγηση στελεχών
  «Ενισχύεται η ουσιαστική συμβολή των στελεχών στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών στα σχολεία, στην ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και στην επιμόρφωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», σημειώνει η κ. Κεραμέως. 
 4. Εκκλησιαστική εκπαίδευση
  Το νομοσχέδιο επιχειρεί να εκσυγχρονίσει και να οργανώσει εξ ολοκλήρου και σε νέα βάση τη δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και ανώτατη εκκλησιαστική εκπαίδευση, επισημαίνει η υπουργός και προσθέτει: Αναβαθμίζεται η ποιότητα του κλήρου μέσω της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εξορθολογίζονται οι ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες.

Σύμφωνα με όσα τονίστηκαν κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου από την Υπουργό, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν θα έχει κανέναν τιμωρητικό χαρακτήρα, ενώ οι μόνοι που θα έχουν επιπτώσεις σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης θα είναι τα στελέχη της εκπαίδευσης που θα αντικαθίσταται.

Οι επιλογές νέων στελεχών εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τους Διευθυντές εκπαίδευσης το επόμενο χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσουν οι επιλογές σχολικών συμβούλων και διευθυντών σχολείων και μόλις ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Οι Περιφερειακοί διευθυντές της εκπαίδευσης δεν θα κριθούν καθώς η θητεία του λήγει το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου.

Οι αλλαγές που προωθούνται
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως παρουσιάζοντας το νέο νομοσχέδιο ανέφερε τα παρακάτω:

 • Ενίσχυση αυτονομίας σχολείων. Η Ελλάδα είναι η χώρα με το μικρότερο δείκτη αυτονομίας των σχολείων. Το 80% των αποφάσεων λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, με περίπου 35% τον αντίστοιχο μέσω όρο του ΟΟΣΑ. Όσο οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο σημείωσε, τόσο μειώνονται οι εκπαιδευτικές επιδόσεις.
 • Ελεύθερη επιλογή βιβλίου με το «πολλαπλό βιβλίο» σε δημοτικά και γυμνάσια. Οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν τα βιβλία τους μεταξύ  διαφορετικών, εγκεκριμένων από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συγγραμμάτων. Θα υπάρχει όμως και η ψηφιοποιημένη βιβλιοθήκη όλων των βιβλίων και περισσότερων πηγών στα σχολεία.
 • Αλλαγή της αξιολόγησης των μαθητών και ενίσχυση της αυτονομίας και της εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς που θα έχουν πια ελευθερία στην αξιολόγηση των μαθητών (τετραμηνιαία τεστς, ή projects ή η λεγόμενη «αντεστραμμένη» πυραμίδα με τους μαθητές να καλούνται οι ίδιοι να κάνουν το μάθημα στην τάξη).
 • Στο μέλλον τα σχολεία θα έχουν και παιδαγωγική αυτονομία, ενώ θα αποφασίζουν μόνα τους για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, εκδρομές, επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς χώρους, συνεργασία με άλλα σχολεία, ΑΕΙ, μουσεία κ.λπ. Επιπλέον, τα σχολεία θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις τους και για απογευματινές δραστηριότητες (στο πρότυπο των ιδιωτικών σχολείων), μέσω μισθώσεων από τους δήμους ή άλλους φορείς, με τα χρήματα να γυρίζουν στα ταμεία τους.
 • Ο υποδιευθυντής στα σχολεία θα επιλέγεται μετά από εισήγηση διευθυντή.
 • Στα σχολεία εισάγονται τρεις νέοι θεσμοί: Μέντορες, συντονιστές τάξης και υπεύθυνοι μαθημάτων. Οι μέντορες θα καθοδηγούν τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και θα μεριμνούν για την προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι συντονιστές θα ασχολούνται με προβλήματα που προκύπτουν στα τμήματα της κάθε τάξης. Οι υπεύθυνοι μαθημάτων θα ασχολούνται με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Και οι τρεις αυτές ειδικότητες θα μοριοδοτούνται μελλοντικά για διευθυντικές θέσεις (σχολείου, διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.ο.κ.).
 • Οι διευθυντές των σχολείων θα είναι υποχρεωμένοι να διοργανώνουν ετησίως επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών τους που θα γίνονται από τους ίδιους, από εξωτερικούς εκπαιδευτικούς ή πανεπιστημιακούς.
 • Ο διευθυντής θα έχει πια θητεία 4 ετών, ενώ αίρεται ο περιορισμός των δύο θητειών στο ίδιο σχολείο
 • Οι εκπαιδευτικοί δεν θα αξιολογούνται στα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης (ό,τι διδάσκουν, δηλαδή, πέρα από το δικό τους επιστημονικό αντικείμενο), αλλά μόνο σε όσα ειδικεύονται/έχουν σπουδάσει.
 • Η ατομική αξιολόγηση θα είναι περιγραφική και θα έχει βελτιωτικό χαρακτήρα. Τα θετικά αποτελέσματα τους θα οδηγούν στην προαγωγή σε θέσεις στελεχών αν ο εκπαιδευτικός κρίνεται επαρκής. Αν είναι αρνητική, θα οδηγεί σε υποχρεωτική επιμόρφωση.
 • Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί (νεοδιόριστοι και για διάστημα δύο ετών) δεν θα μονιμοποιούνται αν κρίνονται ανεπαρκείς και θα πηγαίνουν σε επιμόρφωση.
 • Οι χαρακτηρισμοί του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού θα είναι τέσσερις: «Μη ικανοποιητικός», «ικανοποιητικός», «πολύ καλός», «εξαιρετικός».
 • Η αξιολόγηση θα γίνεται σε τρία επίπεδα: Γενική και ειδική διδακτική αξιολόγηση που θα κάνει ο σχολικός σύμβουλος του κάθε μαθήματος. Αξιολόγηση για το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης που θα κάνει ο διευθυντής του σχολείου. Αξιολόγηση για υπηρεσιακή συνέπεια που θα κάνουν ο διευθυντής και ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης.
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα γίνεται κάθε δύο χρόνια από τον διευθυντή και κάθε τέσσερα από τους συμβούλους της κάθε περιοχής. Οπότε, η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει τον Ιούνιο του 2023.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, τοποθετούνται 880 νέοι σχολικοί σύμβουλοι με κριτήρια που θα καθοριστούν άμεσα και προσλαμβάνονται 1.100 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που θα ανήκουν οργανικά στα κατά τόπους Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης αλλά θα υπηρετούν στα σχολεία.
Επιπλέον, θα απαιτούνται 12 χρόνια προϋπηρεσίας για να γίνει κάποιος διευθυντής σχολείου και 15 χρόνια για να γίνει κάποιος διευθυντής εκπαίδευσης.

Share.

Comments are closed.