Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 28 Ιουνίου 1901. Ξεκινούν οι υποδομές για τον ηλεκτροφωτισμό της Καλαμάτας

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 28 Ιουνίου 1901, υπογράφτηκε το συμβόλαιο ανάμεσα στο δήμο Καλαμάτας και στον ιδιοκτήτη ακινήτου Δ. Σεκκέτα για την αγορά οικοπέδου για να εγκατασταθεί εκεί η εργολαβία που θα έφερνε τον ηλεκτροφωτισμό στην πόλη της Καλαμάτας.

Στη φωτογραφία βλέπουμε το εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας, συστήματος Thomson-Houston, που ιδρύθηκε στην Καλαμάτα στις αρχές του 20ού αιώνα.
Να πως περιγράφει η εφημερίδα «Φως» το γεγονός: «Υπεγράφη το συμβόλαιον μεταξύ του κ. Δημάρχου και του ιδιοκτήτου κ. Δ. Σακκέτα, δι ου ο Δήμος Καλαμών εκ του παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν γηπέδου του κ. Σακκέτα ηγόρασε γήπεδον, ένθα θέλει εγκαταστήσει η εργολάβος εταιρία το Κατάστημά της. Και ούτω λήγει πλέον το στάδιον των προσδοκιών και εισερχόμεθα εις την πραγματικότητα. Αριστος οιωνός διά το μέλλον της πόλεώς μας η ώρα εκείνη, καθ’ ην θα είπωμεν αι Καλάμαι ηλεκτροφώτιστοι».

Εφ. Φως, 28-6-1901). (Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, Χριστίνα Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Καλαμάτα 1830-1940.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner