Διαδραστικοί πίνακες σε Λύκεια , Γυμνάσια και Δημοτικά από το Υπουργείο Παιδείας

0

Επικαιροποίηση, έως 18/06/2021, στοιχείων στο myschool ζητά με έγγραφό της (Φ 478.6/106/ 68554/Α2/11-6-2021) η Υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας της χώρας, αναφορικά με τις σχολικές αίθουσες στο πλαίσιο υποβολής, από το ΥΠΑΙΘ,  νέων δράσεων αναβάθμισης υποδομών της εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας.
Για το  σκοπό αυτό η κ. Κεραμέως ζητά από τους Διευθυντές  να επικαιροποιήσουν στο  myschool:

  1. Ονομασία χώρου (θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση με το αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας)
  2. Χρήση Αίθουσας
  3. Κοινή Χρήση (σε περίπτωση συστέγασης)
  4. Τάξη (όπου χρησιμοποιείται ως αίθουσας διδασκαλίας) o Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση
  5. Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet)
  6. Ενεργός χώρος
  7. Έχει διαδραστικό πίνακα
  8. Λυόμενο/Isobox
  9. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω wi-fi

Στο έγγραφο η υπουργός Παιδείας ξεκαθαρίζει  πως «για την αναβάθμιση (π.χ. προμήθεια διαδραστικών συστημάτων) του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο myschool μέχρι 18 Ιουνίου”.

Αναλυτικά η εγκύκλιος της Υπουργού

Share.

Comments are closed.