Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 30 Μαΐου 1825. Ο Νικηταράς διατάσει τον Μανδηλάρη να συγκεντρώσει στράτευμα κατά του Ιμπραήμ

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 30 Μαΐου 1825, ο Νικηταράς αρχηγός του στρατοπέδου στο Γαρδίκι στέλνει την παρακάτω διαταγή στον Ιωάννη Μανδηλάρη που ήταν ο κυριότερος στρατιωτικός αρχηγός της Θουρίας:

«Καπετάν Γιάννη Μανδηλάρη. Επειδή ο εχθρός κατ΄ αυτάς μέλλει να εξέλθει από Κορώνην και δια που θέλει να διευθυνθεί, άδηλον, δια τούτο διατάσσεσαι χωρίς την παραμικράν αργοπορίαν να ετοιμάσεις όσους περισσότερους στρατιώτας δυνηθείς και να είσαι έτοιμος να τρέξεις  με νεωτέραν μου  διαταγήν όπου σε διατάξω εις την παρούσαν κρίσιμον περίστασιν. Πρέπει να φιλοτιμηθείς και να φανείς πρόθυμος την στιγμήν καθ΄ ήν διατάσσεσαι. Γράψε μου με πόσους ημπορείς να ευρεθείς αύριον.
Εν τη Φρουτζάλα 30 Μαΐου 1825
Ο Πατριώτης
Νικήτας Σταματελόπουλος
».

Share.

Comments are closed.