Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 27 Μαΐου 1846. Παράνομη βάπτιση στο Μηλιώτη

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 27 Μαΐου 1846, μια μεγάλη διαμάχη ξέσπασε ανάμεσα στον ιερέα των χωριών Βλάση, Παπαφλέσσα και Μηλιώτη Παναγιώτη Τσάκαλη ή Τζακαλόπουλο και στον ιερέα της Πελεκανάδας Αθανάσιο Ρόζο ή Ροζόπουλο γιατί ο δεύτερος χωρίς άδεια πήγε στο Μηλιώτη και βάπτισε τα παιδιά του Γεωργίου Ρότσου και του Νικολάου Διαμαντόπουλου, πράξη αντίθετη με τις οδηγίες του αρχιερατικού τοποτηρητή Μεσσηνίας Π. Παγώνη. Το έγγραφο επίπληξης του ιερέα Πελεκανάδας έχει ως εξής:

«Αριθ. Πρωτ. 701
Διεκπ. 195
Εν Καλάμαις την 27 Μαϊου 1846
                                                                                                                                                          Βασίλειον της Ελλάδος
                                                                                                                            Ο Αρχιερατικός Τοποτηρητής Μεσσηνίας
                                                                       Προς τον αιδεσιμώτατον Αθανάσιον Πρεσβύτερον τον εφημερεύοντα εις
                                                                                                                  Το χωρίον Πελεκανάδα του Δήμου Βουφράδος
Μανθάνομεν ότι καταφρονητής γενόμενος των εφημεριακών κανόνων και συνοδικών διατάξεων μεταβής εις το χωρίον Μηλιώτη και παρ΄ ενορίαν έπραξας ιεροτελεστίαν βαπτίσεως στα παιδιά του Γεωργίου Ρότση και Νικολάου Διαναντόπουλου, ενώ ήτο παρών ο κανονικός εφημέριος του χωριού τούτου Παναγιώτης Πρεσβύτερος Τζακαλόπουλος. Σημειούντες και εκ δευτέρου την κακίστην ταύτην διαγωγήν σε διατάσσομεν εκκλησιαστικώς ίνα μη τολμήσης του λοιπού και πράξης στα χωρία Μηλιώτη και Μαργέλι ουδεμίαν εκκλησιαστικήν υπηρεσίαν εν ουδεμιά προφάσει και περιπτώσει, διότι άλλως θέλομεν εφαρμόσει κατά σου τους συνοδικούς και εκκλησιαστικούς κανόνας, ότε θέλεις μετανοιώσει ανωφελώς. Και ταύτα προς γνώσιν σου.
                                              Ο Τοποτηρητής
                                             Π. Γ. ΠΑΓΩΝΗΣ
»

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner