Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.:  Συνοπτικός οδηγός μετατάξεων

0

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4589/2019 και την εγκύκλιο 50923/E2/07-05-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. από 10-05-2021 έως και 17-05-2021 πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων μετάταξης. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οργανικά.

 • Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του/της ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 31-05-2021.
 • Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.
 • Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του.
 • Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
 • Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου δεν λαμβάνονται υπόψη.
 • Οι μετατάξεις πραγματοποιούνται σε οργανικές θέσεις βάσει των κενών που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. (βλ. σύνδεσμο: Οργανικά κενά μετατάξεων).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

 1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).
 2. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.
 3. Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:
  α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ)
 4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:
  α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner