Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 7 Μαΐου 1825. Το Εκτελεστικό Σώμα προτείνει την προαγωγή Μεσσηνίων Αγωνιστών.

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 7 Μαΐου 1825, το Εκτελεστικό Σώμα προτείνει την προαγωγή Μεσσηνίων αγωνιστών. Το έγγραφο απευθύνεται στο Βουλευτικό Σώμα και έχει ως εξής:
«Αρ. 7218. Προς το Σεβ Βουλευτικόν. Το Υπουργείον των Πολεμικών κατ΄ αίτησιν της επαρχίας Ανδρούσης προτείνει να προβιβασθώσιν οι: Ηλίας Κορμάς, εις τον βαθμόν της αντιστρατηγίας, ο Αναγνώστης Δραϊνάς και Μάρκος Αλεβιζόπουλος εις τον της χιλιαρχίας, ο Γιαννάκης Φωτεινόπουλος εις τον της ταξιαρχίας, οι: Παναγ. Γεωργακόπουλος, Γεώργιος Κορμάς, Πουλής Φίλος, Θεοδωρής Μαργέλης, Γιάννης Καλοφωλιάς, Αναγνώστης Οικονομόπουλος, Ιωάννης Λυκούρας, Αντώνιος Παραπουγγιώτης, εις το βαθμόν της εκατονταρχίας, ο Θεοδωρής Κολοντόπουλος εις τον της πεντηκονταρχίας. Το Εκτελεστικόν επιστηριζόμενον εις τας απ΄ αρχής του ιερού τούτου αγώνος εκδουλεύσεις των, ενέκρινε το αίτημά της, καθυποβάλλει δε εις την επίκρισιν του Σεβαστού τούτου Σώματος. Εν Ναυπλίω 7 Μαΐου 1825».

Share.

Comments are closed.