Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……24 Απριλίου 1915. Μεγάλο συλλαλητήριο στη Χώρα Τριφυλίας ενάντια στην Εθνική Τράπεζα

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 24 Απριλίου 1915, πραγματοποιήθηκε στη Χώρα Τριφυλίας ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια. Συγκεντρώθηκε κόσμος από όλα τα χωριά της περιοχής. Αιτία του συλλαλητηρίου ήταν η άρνηση του διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας Πύλου να δανείσει τους αγρότες των χωριών για να αγοράσουν θεϊκό χαλκό. Να πώς περιγράφει τα γεγονότα η τοπική εφημερίδα Θάρρος της 24ης Απριλίου 1915: «…εις Λιγούδισταν συνεκροτήθη πάνδημον συλλαλητήριον εξ αφορμής της αρνήσεως του εν Πύλω Διευθυντού του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης προς χορήγησιν εις τους κατοίκους της κωμοπόλεως ταύτης δανείων δια την αγοράν θειικού χαλκού επί τη εγγυήσει του Κράτους. Κατόπιν  του συλλαλητηρίου απεστάλη τηλεγράφημα προς τον Υπουργόν των Εσωτερικών δια του οποίου παρακαλείται όπως ενεργήση και διαταχθή αρμοδίως το Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης προς παροχήν δανείου».

Share.

Comments are closed.