Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 19 Απριλίου 1947. Ορίστηκε η 23η Μαρτίου ως τοπική εορτή

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 19 Απριλίου 1947, με το Β.Δ. 17, ορίστηκε η 23η  Μαρτίου ως τοπική εορτή της πόλης της Καλαμάτας. Αναφέρει το Β.Δ.: «Επιθυμούντες, όπως η επέτειος της 23ης Μαρτίου, καθ’ ην η πόλις των Καλαμών απετίναξε πρώτη τον Τουρκικόν ζυγόν, εορτάζηται ως εμπρέπει εις το ιστορικόν αυτό γεγονός, προτάσει του ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
1. Την 23ην Μαρτίου θα εορτάζηται ως τοπική εορτή η επέτειος της απελευθερώσεως της πόλεως Καλαμών,
2. Κατά ταύτην θα τελήται εις τον εν Καλάμαις διασωζόμενον ιστορικόν φραγκο-βυζαντινόν ναόν των Αγίων Αποστόλων Δοξολογία εις ανάμνησιν της ιστορικής ημέρας και επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των ηρώων της Ελευθερίας
…».

Share.

Comments are closed.