Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……3 Απριλίου 1833 Δημιουργείται ο Νομός Μεσσηνίας

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 3 Απριλίου 1833, υπογράφεται το Διάταγμα της 3ης Απριλίου «περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του» με το οποίο συστάθηκε ο νομός Μεσσηνίας.  Το διάταγμα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12/6-4-1833
Στο άρθρο 5 του διατάγματος αυτού διαβάζουμε: «Ο νομός Μεσσηνίας περιλαμβάνει τας κάτωθι επαρχίας: Ολυμπίας, συνισταμένη εκ της μέχρι τούδε επαρχίας Φαναρίου και τα επί τη αριστερής όχθης του Αλφειού κείμενα μέρη του Πύργου, με πρωτεύουσα το Φανάριον Τριφυλλίας, συνισταμένη εκ της μέχρι τούδε επαρχίας Αρκαδίας, με πρωτεύουσαν την Αρκαδίαν (Κυπαρισσία). Μεθώνης, συνισταμένη εκ των μέχρι τούδε επαρχιών Μεθώνης, Νεοκάστρου και Μεθώνης, με πρωτεύουσαν την Μεθώνην. Μεσσήνης, συνισταμένη εκ των μέχρι τούδε επαρχιών Ανδρούσης, Ιμπλακίων και Μικρομάνης, με πρωτεύουσαν την Ανδρούσαν. Καλαμών, συνισταμένη μέχρι τούδε επαρχιών Καλαμάτας και Νησιού, με πρωτεύουσαν την Καλαμάταν. Μητρόπολις του νομού ορίζεται η πόλη της Αρκαδίας. Το όριον του νομού τούτου, προς μεν την Ηλιάδα θέλει σχηματίζει ο Αλφειός, προς δε την δυτικήν Λακωνίαν, η από Ταϋγέτου προβαίνουσα ράχις Βέργα παρά τον Αλμυρόν».

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner