Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……29 Μαρτίου 1913. Στο Χαλαμπρέζα ο παπάς χτύπησε το δάσκαλο….αφού αυτός δε δίδασκε τα παιδιά του χωρίς πληρωμή

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα στις 29 Μαρτίου 1913, στο δήμο Βουφράδας και συγκεκριμένα στο χωριό Χαλαμπρέζα (σημερινό Καλοχώρι) ο ιερέας του χωριού  Παναγιώτης Μυλωνόπουλος χτύπησε άσχημα το δάσκαλο Κωνσταντίνο Ξεπαπαδέα.
Ο λόγος που ο ιερέας χτύπησε το δάσκαλο ήταν ότι ο δάσκαλος αρνήθηκε να διδάξει τους γιους του ιερέα χωρίς να πληρωθεί. Να πώς περιγράφει το γεγονός η τοπική εφημερίδα «Θάρρος»: «Ο Δημοδιδάσκαλος του χωρίου Χαλαμπρέζα του Δήμου Βουφράδος Κωνσταντίνος Ξεπαπαδέας κατήγγειλε τον εφημέριον ιερέα του ιδίου χωρίου δια το ακόλουθον κατόρθωμά του.  Την πρωίαν της προχθές ενώ ο Ξεπαπαδέας ευρίσκεται εις την τάξιν του διδάσκων εισήλθεν εντός μαινόμενος εξ οργής ο εφημέριος κρατών ράβδον και επετέθη εναντίον του διδασκάλου υπό τας κραυγάς των μικρών μαθητών, καταφέρας κατ’ αυτού αρκετούς ραβδισμούς.  Ο λόγος του τοιούτου κατορθώματος του ιερέως Μυλωνοπούλου, κατά τον κατηγορούντα έγκειται εις την άρνησιν τούτου να διδάξη ιδιαιτέρως τους μικρούς υιούς του εφημερίου αμισθί».
Να σημειώσουμε ότι ο ιερέας Παναγιώτης Γ. Μυλωνόπουλος εφημέρευσε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου από το 1888 έως το 1933 που παραιτήθηκε. Πέθανε το 1934.

Share.

Comments are closed.