Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……29 Μαρτίου 1913. Στο Χαλαμπρέζα ο παπάς χτύπησε το δάσκαλο….αφού αυτός δε δίδασκε τα παιδιά του χωρίς πληρωμή

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα στις 29 Μαρτίου 1913, στο δήμο Βουφράδας και συγκεκριμένα στο χωριό Χαλαμπρέζα (σημερινό Καλοχώρι) ο ιερέας του χωριού  Παναγιώτης Μυλωνόπουλος χτύπησε άσχημα το δάσκαλο Κωνσταντίνο Ξεπαπαδέα.
Ο λόγος που ο ιερέας χτύπησε το δάσκαλο ήταν ότι ο δάσκαλος αρνήθηκε να διδάξει τους γιους του ιερέα χωρίς να πληρωθεί. Να πώς περιγράφει το γεγονός η τοπική εφημερίδα «Θάρρος»: «Ο Δημοδιδάσκαλος του χωρίου Χαλαμπρέζα του Δήμου Βουφράδος Κωνσταντίνος Ξεπαπαδέας κατήγγειλε τον εφημέριον ιερέα του ιδίου χωρίου δια το ακόλουθον κατόρθωμά του.  Την πρωίαν της προχθές ενώ ο Ξεπαπαδέας ευρίσκεται εις την τάξιν του διδάσκων εισήλθεν εντός μαινόμενος εξ οργής ο εφημέριος κρατών ράβδον και επετέθη εναντίον του διδασκάλου υπό τας κραυγάς των μικρών μαθητών, καταφέρας κατ’ αυτού αρκετούς ραβδισμούς.  Ο λόγος του τοιούτου κατορθώματος του ιερέως Μυλωνοπούλου, κατά τον κατηγορούντα έγκειται εις την άρνησιν τούτου να διδάξη ιδιαιτέρως τους μικρούς υιούς του εφημερίου αμισθί».
Να σημειώσουμε ότι ο ιερέας Παναγιώτης Γ. Μυλωνόπουλος εφημέρευσε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου από το 1888 έως το 1933 που παραιτήθηκε. Πέθανε το 1934.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner