Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας- Σαν σήμερα……19 Μαρτίου 1821. Ο Πετρόμπεης ζητάει τη στήριξη των Προκρίτων της Ύδρας

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 19 Μαρτίου 1821, οι Μανιάτες ετοιμάζονται πυρετωδώς για την επανάσταση. Την μέρα αυτή ο Πετρόμπεης στέλνει στην Ύδρα με συστατική επιστολή προς τους Προκρίτους του νησιού το γιο του μπεϊζαδέ Γεώργιο Μαυρομιχάλη. «Εγώ είμαι έτοιμος δια τον ιερόν σκοπόν μας…Ιδού αδελφοί, στέλνω και τον υιόν μου Γεώργιον επίτηδες προς την ευγένειάν σας, ο οποίος θέλει σας ομιλήσει περί παντός δια ζώσης, και δεν αμφιβάλλω, ότι προθύμως θέλετε δώσει ακρόασιν και γενναίως να αποφασίσετε την αναγκαίαν συνδρομήν σας».

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner