Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……16 Μαρτίου 1829. Δημιουργείται το πρώτο δικαστήριο στη Μεσσηνία

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 16 Μαρτίου 1829, δημιουργείται το πρώτο δικαστήριο της Μεσσηνίας, στην πόλη των Φιλιατρών, και διορίζονται οι πρώτοι δικαστές. Πρόεδρος ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Ράμφος, συνδικαστές οι: Ιωάννης Οικονομίδης και Κωνσταντίνος Καράπαυλος, πάρεδροι οι: Γεράσιμος Πονηρόπουλος και Αντώνιος Καραπατάς. Γραμματέας ορίστηκε ο Παναγιώτης Ηλιάδης Κυδωνιεύς.  Μετά απ΄αυτή την απόφαση οι δικαστές κλήθηκαν στα Φιλιατρά και έδωσαν τον παρακάτω όρκο:  
«Αρ.10. 53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ….. Ο όρκος των Δικαστών.
Εν Ονόματι της Αγιοτάτης και Αδιαιρέτου Τριάδος,
Ορκίζομαι να δικάζω κατά τους νόμους της Ελληνικής πολιτείας, και δια καμμίαν περίστασιν να μη παρεκτραπώ εις τας αποφάσεις μου από αυτούς.
Να μην προδίδω τα συμφέροντα της κοινωνίας, ούτε τα συμφέροντα των δικαζομένων
Να μην δέχομαι καμμίαν παράκκλησιν ή πληροφορίαν εκτός του Δικαστηρίου περί της δικαζόμενης υποθέσεως. Να μην καταδεχθώ ποτέ να λάβω από κανένα, και δια καμμίαν πρόφασιν, αμέσως ή εμμέσως, το παραμικρόν δώρον.
Να μην επηρεάζομαι ούτε από έχθραν, ούτε από κακίαν, ούτε από φόβον, ούτε από συμπάθειαν, αλλά να δίδω την ψήφον μου με την αφιλοπροσωπίαν και σταθερότητα, αι οποίαι ανήκουν εις άνθρωπον δίκαιον και ελεύθερον
».

Πηγή http://zervaslaw.blogspot.gr/

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner