Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……27 Φεβρουαρίου 1944. Φτάνουν στην Καλαμάτα τρόφιμα του Ερυθρού Σταυρού

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 27 Φεβρουαρίου 1944, ο ελεγχόμενος από τους κατακτητές τοπικός τύπος, πληροφορεί τους κατοίκους της Καλαμάτας που λιμοκτονούσαν ότι ήρθαν στην Καλαμάτα δυο αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού με αλεύρια για τον πληθυσμό της πόλης. Το δημοσίευμα αναφέρει: «Χθες αφίχθησαν δυο ακόμη αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού με άλευρα και άλλα τρόφιμα προοριζόμενα δια τας ανάγκας του πληθυσμού της πόλεώς μας. Ούτω εις τας αποθήκας της Αγροτικής Τραπέζης έχουν ήδη συγκεντρωθεί περί τας 10 χιλιάδας οκάδας αλεύρων. Επειδή η ποσότης αυτή δεν επαρκεί δια μιαν διανομήν εις το κοινόν, η τοπική επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού αναμένει την άφιξιν τουλάχιστον τριών ακόμη αυτοκινήτων με άλευρα προκεμένου να προβή εις διανομήν ημίσειας οκάς κατ΄ άτομον….».

Share.

Comments are closed.