Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……18 Φεβρουαρίου 1944. Αναλαμβάνει τη διοίκηση των  Ταγμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας ο Δ. Αλεξόπουλος

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 18 Φεβρουαρίου 1944, αναλαμβάνει τη διοίκηση των Ταγμάτων Ασφαλείας ο Ταγματάρχης Πεζικού Δημήτρης Αλεξόπουλος με στόχο να εξοντώσει τις αντιστασιακές ομάδες της Μεσσηνίας που την περίοδο εκείνη είχαν επιφέρει καίρια χτυπήματα στο Γερμανικό στρατό κατοχής τόσο στον Άγιο Φλώρο, όσο και στην Καζάρμα.
Ο ίδιος ο Δημήτρης Αλεξόπουλος έκανε την παρακάτω δήλωση στους αντιπροσώπους του τύπου: «Αναλαμβάνω τη διοίκηση του Τάγματος διαπνεόμενος από την επιθυμίαν παγιώσεως της τάξεως και ασφαλείας εν τω Νομώ. Διαπνέομαι επίσης από την επιθυμίαν όπως αποδοθή δικαιοσύνη εις πάντας όσους παρεσύρθησαν από την γνωστήν οργάνωσιν. Εν τω πνεύματι των προ ημερών γενομένων υπό του κ. Νομάρχου δια του τύπου ανακοινώσεων υπόσχομαι ότι θα εξετάσω ευμενώς και υπό πνεύμα άκρας επιεικείας την περίπτωση παντός ειλικρινούς μετανοούντος και επιθυμούντος να επανέλθη εις τα ειρηνικά του έργα. Τούτο, όμως, δεν δύναται να ισχύση δια τους βαρυνομένους με εγκλήματα οι οποίοι οπωσδήποτε θα δώσουν λόγον των πράξεών των. Κατά συνέπειαν καλώ, εφ΄ όσον υπάρχει καιρός πάντας τους οπωσδήποτε αναμιχθέντας και δράσαντας υπό την αιγίδα του Ε.Α.Μ. όπως προσέλθουν και δηλώσουν ότι του λοιπού θα ζήσουν εντός των πλαισίων της νομιμότητος….».
Να σημειώσουμε ότι τα Τάγματα Ασφαλείας δημιουργήθηκαν από την κατοχική κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη κατόπιν έγκρισης της Βέρμαχτ, με σκοπό τη διατήρηση της «έννομης τάξης», κυρίως στην ύπαιθρο, πλήττοντας έτσι και την όποια αντίσταση προέβαλε ο ελληνικός λαός.

Share.

Comments are closed.