Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 11 Φεβρουαρίου 1825. Ο Έπαρχος Μεσσήνης ενημερώνει το Υπουργείο των Εσωτερικών για την απόβαση του Ιμπραήμ στη Μεθώνη

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 11 Φεβρουαρίου 1825, ενημερώνεται το Υπουργείο Εσωτερικών και μέσου αυτού η Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδος ότι στις 10 Φεβρουαρίου 1825 κατέπλευσαν στην Μεθώνη αραβικά και ξένα σκάφη και αποβιβάζουν συνεχώς στρατεύματα. Ανάμεσα στις επιστολές που έφτασαν στο Υπουργείο Εσωτερικών ήταν και αυτή του Έπαρχου Νησίου Χριστόδουλου Μόρφη που έλεγε:
 «Περ. Γ΄, Αριθ. 39. Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος. Προς το έξοχον Υπουργείον Εσωτερικών. Το Επαρχείον Νησίου. Ταύτην την στιγμήν έφτασεν από Νεόκαστρον ο παρών πεζός. Πληροφορούμεθα τοίνυν ότι σκοπός του εχθρικού στόλου φαίνεται να είναι δια να κάμη έφοδον από στρατεύματα εις Μοθώνην διότι και τα καράβια όλα άραξαν πλησίον της Μοθώνης. Και παρ΄ άλλων πληροφορούμεθα δια ζώσης ότι άρχισαν να ευγαίνουν στρατεύματα. Το επαρχείον τούτο κατά χρέος ιδεάζει την Σ. Διοίκησιν όπως ληφθώσιν αναγκαία μέτρα εις το να προφθάση δυνάμεις στρατευμάτων, διότι και το φρούριον είναι πολλά αδύνατον από εκτελεστικήν δύναμιν και από τζινιέρηδες των κανονιών εις ταύτα πάντα χρειάζονται ήδη πολλά δραστήρια μέτρα δια να απαντηθή η ορμή του εχθρού και να ματαιωθούν οι σκοποί του και μένομεν ευσεβάστως.
               Τη 11 Φεβρουαρίου Τετάρτη ώρα νυκτός Νησιόθεν 1825
                                                     Ο έπαρχος Νησίου
                                                 Χριστόδουλος Μόρφης
                                                     Ο Γεν. Γραμματεύς
                                                  Γεώργιος Γεωργιόπουλος
»

Share.

Comments are closed.