Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα…..28 Ιανουαρίου 1819. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία ο Ποτηρόπουλος Αναγνώστης

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 28 Ιανουαρίου 1819, μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία ο Ποτηρόπουλος Αναγνώστης (Ιωάννης), πρόκριτος και σημαντικός πολιτικοοικονομικός παράγοντας της πόλης της Μεσσήνης. Στη Μεσσήνη είχε εγκατασταθεί πριν από την επανάσταση προερχόμενος από τη Μεθώνη. Ήταν έμπορος στο επάγγελμα. Το ορκωτικό του σώθηκε και βρίσκεται στο φάκελο του στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Έχει, δε, ως εξής:
«Ή Ελευθερία, ή Θάνατος
Εις το όνομα της μελούσης σωτηρίας καθιερώνω ιερέα Φιλικόν και αφιερώνω εις την αγάπην της Φιλικής Εταιρίας και εις την υπεράσπισιν των μεγάλων ιερέων των Ελευσινίων τον συμπολίτην Ιωάννην Ποτηρόπουλον, Πελοποννήσιον, ετών τριάκοντα, επαγγέλματος εμπόρου εκ της πόλεως Μεθώνης ως θερμόν υπερασπιστήν της ευδαιμονίας της πατρίδος κατηχηθέντα και ορκωθέντα παρ’εμού. Εικοσιοκτώ Ιανουαρίου 19 των Φιλικών

Σώθηκε ακόμη μια απόδειξη καταβολής στον Μονεμβασίας και Καλαμάτας εθνομάρτυρα επίσκοπο Χρύσανθο Παγώνη που ήταν ταμίας της Φιλικής στην Καλαμάτα και την περιοχή της του ποσού που έδωσε σαν πρώτη δόση για τον Αγώνα. Η απόδειξη έχει έτσι :
«Ελάβομεν παρά του κυρ Αναγνώστου Ποτηρόπουλου δυο αποδείξεις, η μεν πρώτη σημειουμένη 1819, Μαΐου 25, η δε Δευτέρα κατά το αυτό έτος Ιουλίου 13, αίτινες περιέχουν όσα η τιμιότης του εμέτρησεν τω κυρ Αθανασίω Κ. Κυριακώ, τον αριθμόν γρόσια χίλια δέκα, Νο 1010, διά το χρέος οπού του επρόβαλε της γενικής γνωστής συντροφιάς. Και εις ένδειξιν τούτων δίδεται της τιμιότητός του η παρούσα μας
1821 Ιανουαρίου 24 Καλαμάτα
Ο Μονεμβασίας Χρύσανθος βεβαιεί».

Share.

Comments are closed.