Αλλαγές στη λειτουργία του ΙΕΠ

0

Αλλαγές επέρχονται στη λειτουργία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολικής (ΙΕΠ) με τις νέες διατάξεις που περιελήφθησαν στο νέο νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, άρθρα 91- 100 και αναφέρονται επιγραμματικά στα εξής:

  • Άρθρο 91 Σκοπός και αρμοδιότητες
  • Άρθρο 92 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
  • Άρθρο 93 Αρμοδιότητες διευθυντή και αναπλήρωση υποδιευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας
  • Άρθρο 94 Επιστημονικό προσωπικό
  • Άρθρο 95 Διοικητικό προσωπικό
  • Άρθρο 96 Επιστημονική Υπηρεσία
  • Άρθρο 97 Διοικητική Υπηρεσία
  • Άρθρο 98 Δημιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης
  • Άρθρο 99 Ηλεκτρονικές συμβάσεις έργου
  • Άρθρο 100 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Κατεβάστε και διαβάστε τα συγκεκριμένα άρθρα του νέου νόμου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που περιλαμβάνουν τις παραπάνω αλλαγές στο ΙΕΠ

Share.

Comments are closed.