Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……5 Δεκεμβρίου 1830. Ο Αμβρόσιος Φραντζής ζητά την ίδρυση Ελληνικού σχολείου στην Κυπαρισσία

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 1830, ο Πρωτοσύγκελος Αμβρόσιος Φραντζής (την υπογραφή και την προσωπογραφία του οποίου βλέπουμε στη φωτογραφία) ευχαριστεί εγγράφως την κυβέρνηση που ίδρυσε στην Κυπαρισσία αλληλοδιδακτικό σχολείο και εκ μέρους τον κατοίκων θέτει το αίτημα και για ίδρυση Ελληνικού Σχολείου.
Μεταξύ των άλλων γράφει στην κυβέρνηση: «Το κατά την Αρκαδίαν συσταθέν αλληλοδιδακτικόν σχολείον, με την ευχήν της Σ. Κυβερνήσεως, προοδεύει. Αλλ΄ ο δούλος σας λαμβάνει προς τοις άλλοις την τόλμην ίνα ενθυμίση εις το Υπουργείον τούτο της Παιδείας το ότι αν ήτον δυνατόν, να προβλέψη η Σ. Κυβέρνησις και περί Ελληνικού σχολείου, καθ΄  ότι η κατά την Επαρχίαν ταύτην Αρκαδίαν επιπολάζουσα ημιμάθεια είναι ασύγκριτος ου μόνον με άλλην Επαρχίαν της Πελοποννήσου, αλλά και με όλης της Ελληνικής Επικράτειας».

Share.

Comments are closed.