Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……16 Νοεμβρίου 1906 ξεκινά η κατασκευή του δρόμου για την Υπαπαντή

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 16 Νοεμβρίου 1906, η δημοτική αρχή Καλαμάτας ξεκίνησε τη διάνοιξη του κεντρικού δρόμου που θα οδηγούσε στην Υπαπαντή.
Για την κατασκευή του δρόμου χρειάστηκε η δημοτική αρχή να αγοράσει δυο εργαστήρια των Αδερφών Μαυρομιχάλη προκειμένου να τα κατεδαφίσει.
Το γεγονός χαροποίησε τους κατοίκους της μεσσηνιακής πρωτεύουσας και ο τοπικός τύπος μίλησε με κολακευτικά λόγια για το έργο. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω δημοσίευμα της εφημερίδας «Φως» της 16-11-1906:  «Η σημερινή ημέρα ας θεωρηθή ως αφετηρία νέας ζωής διά την πόλιν μας, ζωής προόδου και εξανθρωπισμού, διότι από σήμερον θα αρχίση η κατεδάφισις των οικημάτων  εκείνων δι ών πρόκειται να διέλθη η Λεωφόρος Υπαπαντής.  Και πρώτο-πρώτο οίκημα θα αρχίση να κατεδαφίζεται το του κ. Πανάγου Μοσχούτη συναφθέντος ήδη μεταξύ του κ. Δημάρχου και του ιδιοκτήτου του απαιτουμένου συμβολαίου. Επίσης έχουσι συναφθή ήδη και τα συμβόλαια, μεταξύ του Δήμου και των ιδιοκτητών κ. Στρούμπου και Δουκάκη. Και ήδη η ωραία λεωφόρος η οποία θα προσδώση μεγάλην  αίγλην εις την πόλιν μας θεωρείται γεγονός τετελεσμένον».

Πηγή: Τα  παραπάνω στοιχεία και τη φωτογραφία πήραμε από το βιβλίο «Καλαμάτα 1830-1940» των: Αναστασίας Μηλίτση-Νίκα, Χριστίνας Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη.

Share.

Comments are closed.