Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……11 Νοεμβρίου 1829 ο Αμβρόσιος Φρατζής ζητά από τον Καποδίστρια να στηρίξει το σχολείο της Κυπαρισσίας

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 11 Νοεμβρίου 1829, ο πρωτοσύγκελος και εκκλησιαστικός τοποτηρητής της επισκοπής Χριστιανουπόλεως Αμβρόσιος Φρατζής, με έγγραφό του ζητά από τον Καποδίστρια να βοηθήσει, ώστε να μην κλείσει, το σχολείο της Κυπαρισσίας που λειτουργούσε από το 1807, δηλαδή την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Γράφει ο Αμβρόσιος Φρατζής: «…κατά το 1807 έτος όπου ο αοίδιμος γέροντας και πρώτος μου εξάδελφος, λαβών κανονικώς την Επαρχίαν ταύτην, άμα φθάσαντες η πρώτη μας φροντίς δεν ήτον άλλη, ειμή, να συστήσωμεν σχολεία, τα οποία δια πολλών αγώνων και μόχθων κατεστήσαμεν, γιγνόμενοι παράδειγμα της πλουσιοδώρου συνεισφοράς και ο αοίδιμος εκείνος γεροντάς μου και ο δούλος σας, αλλ΄ εστάθη αδύνατον να διαμείνη περισσότερον των δεκαέξ μηνών, και τούτο εκ της αμελείας και χρηματικής αμηχανίας των κατοίκων…».
Στη φωτογραφία βλέπουμε την πρώτη σελίδα του καταλόγου των πρώτων μαθητών του σχολείου της Κυπαρισσίας το 1831.
(Πηγή: Μίμης Φερέτος «Μεσσηνιακά»)

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner