Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……17 Οκτωβρίου 1957. Ξεκινά τη λειτουργία του το Γυμνάσιο Αριστομένη ως παράρτημα

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 17 Οκτωβρίου 1957, ξεκινά για πρώτη φορά τη λειτουργία του το Γυμνάσιο Αριστομένη ως παράρτημα του γυμνασίου Μεσσήνης.

Για το πώς ξεκίνησαν τα μαθήματα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ημερολόγιο που κρατούσε ο διευθυντής του σχολείου Ανδρέας Αβραμόπουλος:
«Τρίτη 15 Οκτωβρίου 1957: Προσήλθον σήμερα στα μαθήματα 26 μαθηταί. Καταβάλομεν καθημερινώς προσπάθεια να διευθετήσωμεν κατά  τον δυνατόν καλλίτερον τρόπον την αίθουσαν διδασκαλίας και τον  περιβάλλοντα την οικίαν χώρον. 
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 1957: Σήμερον παρακολούθησαν την διδασκαλίαν  τριάκοντα μαθηταί. Οι κηδεμόνες ερωτούν διάφορα πράγματα  σχετικά  με την λειτουργία του γυμνασιακού παραρτήματος.  Όλοι είναι ενθουσιασμένοι διότι κατόρθωσαν να αποκτήσουν  Γυμνάσιον εις τον τόπο τους.
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 1957: Έδωκα σήμερον εντολή εις τον ξυλουργόν να  φτιάξει ένα γραφείον. Να χωρίσει έν μέρος εις την αυτή οικίαν δια γραφείον. Ακολούθως να τοποθετήσει τα παράθυρα. Τα θρανία εις τα οποία κάθηνται οι μαθηταί είναι του Δημοτικού Σχολείου.
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 1957:
  Οι μαθηταί ηυξήθησαν εις αριθμόν. Σήμερον  ενεγράφησαν έτεροι τρεις. Σάββατο 19 Οκτωβρίου 1957:  Αν και η γρίπη εις την περιφέρειαν έχει πολλά κρούσματα, εκ των μαθητών ουδείς ασθενεί. »

(Πηγή: Τα στοιχεία αντλήσαμε από την ιστοσελίδα των μαθητών του γυμνασίου Αριστομένη).

Share.

Comments are closed.