Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 12 Οκτωβρίου 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία ο Καλαματιανός Πρόκριτος Μηχανίδης

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 12 Οκτωβρίου 1818, μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία ο επιφανής πρόκριτος της Καλαμάτας Παναγιώτης Μηχανίδης από τον επίσης Καλαματιανό Κυριακό. Στο αρχείο Σέκερη διαβάζουμε: «Παναγιώτης Μηχανίδης. Καλαματιανός. Χρόνων 26. διά του Καμαρινού Κυριακού. 12 Οκτωβρίου 1818. Καλαμάτα. Τω Παύλω Σακελλαρίω, Οδέσσα. Γρόσια 100»
Ο Παναγιώτης Μηχανίδης ήταν εξαιρετικά για την εποχή του μορφωμένος και πετυχημένος έμπορας.  Με την έναρξη της επανάστασης υπηρέτησε την πατρίδα από διάφορες θέσεις κυρίως διοικητικές και οικονομικές.
Στις 22 Μαρτίου 1822 ο τότε υπουργός της Θρησκείας και του Δικαίου, ο από Ανδρούσης Ιωσήφ, που γνώριζε καλά και τις ικανότητες και την εμπειρία του, αλλά και την καταλληλότητα του Παναγιώτη Μηχανίδη τον συνέστησε στον Υπουργό των Εσωτερικών για να τον χρησιμοποιήσει επωφελώς για τον Αγώνα και να τον διορίσει επιστάτη στα Ιλτζάμια του Νεοκάστρου.

Το έγγραφο ανέκδοτο έχει ως εξής:
«Αρ. 415 Το Μινιστέριον Θρησκελιας και Δικαίου
Προς το Μινίστρον των Εσωτερικών
Γνωστοποιεί, ότι ο κύριος Παναγιώτης Μηχανίδης επειδή και άλλωτε πολλάκις εδούλευσεν πιστός την πατρίδα με φήμην και υπόληψηιν, αργών κατά το παρόν, ας διορισθή επιστάτης (διευθυντής) εις τα Ιλτζάμια του Νεοκάστρου. Ελπίζω να ευδοκιμήση με όφελος, καθό πρακτικός του τόπου και έμπειρος. Τον συνιστώ ουν εις την εξοχότητά της, ήτις είμαι βέβαιος ότι δεν θέλει λάβει αιτίαν παρ’ αυτού, ώστε να με μεμφθή.
Την κβ Μαϊου
αωκβ΄ εν Κορίνθω
Το Μινιστέριον της Θρησκείας
Ο Ανδρούσης Ιωσήφ 33
Ο γενικός γραμματεύς
Χριστόφορος Μάλης
» (ΓΑΚ, Υπ. Θρησ. 22 Μαΐου 1822, φακ. διάφορα).

Share.

Comments are closed.