Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……11 Οκτωβρίου 1830 – Διορίζονται Δικαστικοί Σύμβουλοι από Επαρχίες Εμπλακίων,  Ανδρούσας και Μικρομάνης

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 11 Οκτωβρίου 1830, ο διοικητής των Επαρχιών Εμπλακίων, Ανδρούσας και Μικρομάνης Γαλάνης Κουμουνδουράκης με έγγραφό του ζητάει από το Υπουργείο της Δικαιοσύνης να διοριστούν Δικαστικοί Σύμβουλοι 15 προκριτοαγωνιστές από κάθε επαρχία. Το έγγραφο έχει ως εξής:
«Αρ. 753, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Προς την επί της Δικαιοσύνης Γραμματείαν. Ο διοικητής Εμπλακίων, Ανδρούσης και Μικρομάνης. Κατά την υπ΄ αριθ. 35041 πρόσκλησιν της επί της Δικαιοσύνης, απαιτούσαν κατάλογον των δια τα Δικαστικά συμβούλια εν τω τμήματι τούτω αξιωτέρων κατά χρέος η Διοίκησις αύτη επισυνάπτει ενταύθα κατάλογον τούτων, τον οποίον παρουσιάζει προς την επί της Δικαιοσύνης Γραμματείων. Τη 11 Οκτωβρίου 1830. Εν Καμάρι. Ο Διοικητής (Τ.Σ.) Γ. Κουμουνδουράκης.

 • Επαρχία Εμπλακίων
 1. Γαλανάκης Στυλιανόπουλος Καρτερόλι
 2. Λυμπέρης Παπαδόπουλος Ράδου
 3. Αναγνώστης Πουλόπουλος Σκάλα
 4. Γιώργος Περρωτής Κουρτζαούσι
 5. Δημ. Λεβεντογιάννης Μαρμαριά
 6. Απόστ. Γιαννακόπουλος Δυρράχι
 7. Αντώνης Κοκκορόγιαννης Κουρτζαούσι
 8. Γιώργ. Οικονομόπουλος Κουρτζαούσι
 9. Ιωάννης Μιστριώτης Καρτερόλι
 10. Ιωάννης Καρακίτζος Κατσαρού
 11. Δημ. Μπακάλης Σκάλα
 12. Γεωρ. Πουλημένος Γαϊδουροχώρι
 13. Κωνστ. Πουλόπουλος Σιάμου
 14. Ηλίας Δουρδουνάς Δελίμερι
 15. Αλέξιος Αναστασόπουλος Ζευγολατείον
 • Επαρχία Μικρομάνης
 1. Ιω. Καλογερόπουλος Μικρομάνη
 2. Παναγ. Κουτσαβίτης Μικρομάνη
 3. Παύλος Αποστολόπουλος Καμάρι
 4. Αναγν. Αρναούτος Μικρομάνη
 5. Ιωάννης Σπανός Μικρομάνη
 6. Πούλος Ζαμπούρος Καμάρι
 7. Ιωάννης Μανδηλάρης Καμάρι
 8. Δημ. Χριστόπουλος Αΐζαγα
 9. Σπύρος Καλαθάς Αΐζαγα
 10. Βέργης Ντεντοράκης Μικρομάνη
 11. Βασ. Λιναρδόπουλος Τζεφερεμίνι
 12. Δημ. Σταθόπουλος Σπανοχώρι
 13. Αθαν. Πολυδούρης Μικρομάνη
 14. Αναστ. Πολυδούρης Μικρομάνη
 15. Παν. Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνοι
 • Επαρχία Ανδρούσης
 1. Κων. Φίλος Γαρατζά
 2. Αθαν. Κατζόλης Γαρατζά
 3. Αναγν. Σταυρόπουλος Αγριλόβουνο
 4. Ιω. Λέκκας Σιμίζα
 5. Γεώργιος Κορμάς Κεφαλληνού
 6. Κων. Πετρόπουλος Ζαγάρενα
 7. Κων/ντής Πολυχρονόπουλος Κυνηγού
 8. Γεώργ. Τριανταφυλλόπουλος Δραΐνα
 9. Ιω. Κολοφωλιάς Χαλβάτσου
 10. Παν. Πανταζόπουλος Ανδρούσας
 11. Παν. Παπανικολάου Ζέζα
 12. Μιχ. Αλεβίζου Κάτω Μαυρομάτι
 13. Δημ. Κωνσταντόπουλος Καλαμαρά
 14. Αθαν. Γκόνος Μάλτα
 15. Αθαν. Παναγόπουλος Βασιλάδα»
Share.

Comments are closed.