Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……8 Οκτωβρίου 1905 – Αποτύπωση της εκπαίδευσης στη Βουφράδα

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 8 Οκτωβρίου 1905, αποτυπώνεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης η κατάσταση της εκπαίδευσης στα Βουφραδοχώρια. Σύμφωνα, λοιπόν, με το ΦΕΚ 223/8-10-1905 στο Δήμος Βουφράδος το 1904 λειτουργούσαν τα σχολεία:

 • Χατζή: Δημοτικό Σχολείο στο οποίο υπηρετούσε ο Βασίλειος Γιόκαρης δευτεροβάθμιος δημοδιδάσκαλος,
 • Βλαχόπουλο: Δημοτικό Σχολείο στο οποίο υπηρετούσε ο Παναγιώτης Δημογέροντας τριτοβάθμιος δημοδιδάσκαλος,
 • Σουληνάρι: Δημοτικό Σχολείο στο οποίο υπηρετούσε ο Ιωάννης Παπαδημητρίου δευτεροβάθμιος δημοδιδάσκαλος,
 • Ρομίρι: Γραμματείο στο οποίο υπηρετούσε ο Παρασκευάς Παπαϊωάννου πρωτοβάθμιος γραμματιστής,
 • Κρεμμύδια: Γραμματείο στο οποίο υπηρετούσε ο Δημοσθένης Πατριαρχέας δευτεροβάθμιος γραμματιστής,
 • Βλάση: Γραμματείο στο οποίο υπηρετούσε ο Γεώργιος Καλογερέας πρωτοβάθμιος γραμματιστής,
 • Γκρούστεσι: Γραμματείο στο οποίο υπηρετούσε ο Ευστράτιος Αντωνέας, δευτεροβάθμιος γραμματιστής,
 • Δάρα: Γραμματείο στο οποίο υπηρετούσε ο Βασίλειος Κλαπέας, πρωτοβάθμιος γραμματιστής,
 • Μίσκα: Γραμματείο στο οποίο υπηρετούσε ο Μάρκος Βέργης πρωτοβάθμιος γραμματιστής,
 • Πελεκανάδα: Γραμματείο στο οποίο υπηρετούσε ο Νικόλαος Πατριαρχέας δευτεροβάθμιος γραμματιστής,
 • Χαλαμπρέζα: Γραμματείο με κενή θέση δευτεροβαθμίου γραμματιστή,
 • Καρακασίλη: Γραμματείο στο οποίο υπηρετούσε ο Κωνσταντίνος Αλεπάκος δευτεροβάθμιος γραμματιστής,
 • Σκάρμιγκα: Γραμματείο στο οποίο υπηρετούσε ο Βασίλειος Αναστασιάδης τριτοβάθμιος γραμματιατής,
 • Μηλιώτη: Γραμματεία στο οποίο υπηρετούσε ο Γεώργιος Γεννηματάς πρωτοβάθμιος γραμματιστής,
 • Πισπίσα: Γραμματείο με κενή θέση δευτεροβαθμίου γραμματιστή.

(Πηγή: Από το βιβλίο του Τ. Αποστολόπουλου «Βουφράδα»)

Share.

Comments are closed.