Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (Π.Ε.Κ.): Ιδιωτική εκπαίδευση ή ιδιωτική επιχείρηση;

0

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση ανατρέπει πλήρως το καθεστώς της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων.
Η επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα κρατική εποπτεία για προαγωγή και προστασία του συνταγματικού αγαθού της παιδείας  περιορίζεται στο ελάχιστο και τα ιδιωτικά σχολεία μετατρέπονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με αμιγώς οικονομικά κριτήρια, με βάση τα οποία καθορίζονται όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες .
Η απαραίτητη για την διδακτική – μαθησιακή διαδικασία παιδαγωγική αυτονομία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αίρεται και την θέση της παίρνει  ο απόλυτος έλεγχος των ιδιοκτητών, σε όλα τα πεδία:
Στις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στον καθορισμό των εργασιακών σχέσεων,  στη διαμόρφωση  των κριτηρίων αξιολόγησης, στη λειτουργία προαιρετικών  δραστηριοτήτων και δράσεων, στην επιλογή διευθυντικών στελεχών χωρίς κριτήρια, στη διαμόρφωση εσωτερικού κανονισμού χωρίς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.
Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και εισάγεται πεδίο αυθαιρεσίας στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων που υπηρετούν  το αγαθό της παιδείας το οποίο  με βάση το άρθρο 16 του Συντάγματος, αποτελεί βασική αποστολή του κράτους.
Προσφέρεται άλλη μία περιοχή  επιχειρηματικής δραστηριότητας στους ιδιοκτήτες και υπονομεύεται η  έννοια της παιδείας και της μόρφωσης.
Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ μετατρέπει τη συνολική λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε αυτή την προοπτική.
Ζητάμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Να γίνει διάλογος με τους εκπαιδευτικούς φορείς με στόχο την αναβάθμιση της παιδείας και της μόρφωσης στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση και τη διαφύλαξη της εργασιακής ασφάλειας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Share.

Comments are closed.