ΑΔΕΔΥ: Συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση

0

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-07-2020 (ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενημέρωσε Ομοσπονδίες – μέλη ΑΔΕΔΥ και Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ ότι ισχύει η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 19ης του Μάρτη του 2019 για συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση.

Τι λέει η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. της 19/03/2019 για την αξιολόγηση
«Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που συνεδρίασε στις 19 του Μάρτη στην Αθήνα, αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση. Καλεί, δε, τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Δημόσιου Τομέα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Share.

Comments are closed.