Βριλήσσια: Ξεκίνησε η καμπάνια ενημέρωσης για το καινοτόμο πρόγραμμα «Κερδίζω όσο Ανακυκλώνω – Pay As You Throw (LIFE)»

0

Ο Δήμος Βριλησσίων βρίσκεται στη φάση υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων LIFE Pay As You Throw «Πληρώνω όσο πετάω».
Το εφαρμοζόμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προωθεί εναλλακτικές μορφές διαχείρισης απορριμμάτων, προκειμένου να εφαρμοστεί ένα πιο δίκαιο σύστημα κοστολόγησης των υπηρεσιών που συνδέονται με την παραγωγή απορριμμάτων και βαρύνουν τον κάθε πολίτη.
Η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, για το λόγο αυτό, έχει ξεκινήσει την καμπάνια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργούς συμμετοχής των δημοτών. Η υπηρεσία Καθαριότητας-Ανακύκλωσης ενημερώνει τα νοικοκυριά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διανέμοντας ενημερωτικά φυλλάδια στους κατοίκους και παρουσιάζοντας τον τρόπο λειτουργίας του.
Το νέο σύστημα «Κερδίζω όσο Ανακυκλώνω – Πληρώνω Όσο Πετάω» βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», παρέχοντας  κίνητρο για τη  μείωση των απορριμμάτων και ενεργή συμμετοχή στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Προβλέπεται παραχώρηση κλειδωμένων κάδων που θα χρησιμοποιούνται με κατάλληλες ηλεκτρονικές κάρτες για μέτρηση των  απορριμμάτων και παροχή οφελών για τη μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων.

Share.

Comments are closed.